นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2607
ความเห็น: 1

การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2)

เนื้อหาสมบูรณ์ ข้อมูลครบครัน สร้างสรรค์แนวคิด ลิขิตจับใจ

 

1.  หลักในการทำบันทึกความเห็น 

        ในตอนที่ 1 ได้เสนอบันทึกความเห็นที่ดี   ในลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY  ในตัวที่ 1 ไปแล้วคือ  SIMPLIFY  ตอนที่ 2 นี้ ขอเสนอ 3 FY ตัวที่ 2 นะค่ะ คือ  QUANTIFY  ดังนี้ค่ะ

        1.2   การทำบันทึกความเห็นให้สมบูรณ์   (QUANTIFY)

               การทำบันทึกความเห็นให้สมบูรณ์  คือ ทำให้เนื้อหาสาระของเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์โดย

               (1)     เนื้อหาให้สมบูรณ์

                         โดยบันทึกเสนอสาระสำคัญของเรื่องให้ครบถ้วน เช่น เป็นเรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร  มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างไร  เป็นต้น

               (2)     ข้อมูลให้ครบครัน

                        โดยเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องนั้นให้เพียงพอ เช่น ความเป็นมาของเรื่อง  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างเรื่องที่พอจะเทียบเคียงได้ เป็นต้น

               (3)     สร้างสรรค์แนวความคิด

                        โดยเสนอความเห็นเป็นแนวทางพิจารณาวินิจฉัยให้มีแนวความคิดที่มีกฎเกณฑ์ถูกต้องตามหลักการ  หลักวิชาหรือปรัชญา  หรือมีคุณค่า

                (4)     ลิขิตให้จับใจ

                         โดยเขียนให้จับใจผู้พิจารณา ให้เขาคล้อยตามเห็นด้วยกับข้อเสนอ และยอมรับในหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เสนอ 

  

                        โปรดติดตามตอนที่ 3 ต่อไปค่ะ

 

  ที่มา  :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 August 2011 14:12 Modified: 12 September 2012 10:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ชอบจังค่ะพี่อ้วน.ลิขิตให้จับใจ อิอิ!! ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ