นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1769
ความเห็น: 0

การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3)

ดำเนินเรื่องให้ถูก ผูกประเด็นให้จำเพาะ วิเคราะห์ให้จับใจ วินิจฉัยให้เฉียบขาด

การทำบันทึกความเห็น 

1.  หลักในการทำบันทึกความเห็น

        ในตอนที่ 1 และ 2  ได้เสนอบันทึกความเห็นที่ดี   ในลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY  ในตัวที่ 1 และ 2  ไปแล้วคือ  SIMPLIFY  และ  QUANTIFY ตอนที่ 3 นี้ ขอเสนอ 3 FY ตัวสุดท้าย  คือ  JUSTIFY  ดังนี้

        1.3 การทำบันทึกความเห็นให้มีเหตุผล    (JUSTIFY)

             การทำบันทึกความเห็นให้มีเหตุผล   คือ เขียนให้ถูกต้องตรงตามลักษณะของเรื่อง และตรงตามประเด็นที่เป็นปัญหาจะต้องพิจารณา  พร้อมทั้ง    ทำความเห็นเสนอให้สมเหตุสมผล  ให้น่าเชื่อถือ  ให้เป็นที่ยอมรับ  โดย

             (1)  ดำเนินเรื่องให้ถูก

                   ต้องเขียนให้ถูกต้องตรงตามลักษณะของเรื่องและตรงตาม     ประเด็นที่เป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณา

             (2)  ผูกประเด็นให้จำเพาะ

                   ต้องเขียนมัดประเด็นให้แน่ชัดว่า  เรื่องที่เสนอนั้นมีประเด็น           ที่จะต้องพิจารณาอย่างไร

             (3)  วิเคราะห์ให้จับใจ

                   ต้องวิเคราะห์เรื่องเสนอแนวทางพิจารณา  โดยมีหลักเกณฑ์      และเหตุผลประกอบการพิจารณาให้สมเหตุสมผล น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

             (4)  วินิจฉัยให้เฉียบขาด

                   ถ้าผลการวิเคราะห์มีทางเลือกหลายทางต้องเสนอด้วยว่า          ควรเลือกทางใด   เพราะอะไร

 

***จบเรื่องนี้แล้วจ้า ครบ 3 ตอนแล้ว โปรดติดตามเรื่องอื่นต่อไปค่ะ***

 

 

  ที่มา  :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 August 2011 15:04 Modified: 12 September 2012 10:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 P'o'm.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ