นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3654
comment: 0

แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ

 

          จากการที่เคยได้เข้ารับอบรมในโครงการฝึกอบรม “การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ"  เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว  โดยมีวิทยากรคือ เลขานุการคณะต่าง ๆ มาให้ความรู้ มีหัวข้อที่คิดว่าน่าจะนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงาน ดังนี้

แนวทางการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ 

 1. สำรวจตัวเอง  แก้ไขข้อบกพร่อง
 2. มองโลก  มองคน  ในแง่ดี
 3. หาความรู้อยู่เสมอ
 4. ทำงานที่รัก  ชอบ  และถนัด
 5. เป็นตัวของตัวเอง  ยิ้มแย้มแจ่ม
 6. ทำอุปสรรคให้เป็นคุณแก่ชีวิต
 7. ใช้เวลาให้มีคุณค่า
 8. เป็นนักพูด  นักฟังที่ดี
 9. ดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ
 10. วางแผนชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 11. สร้างอุปนิสัยที่ดี
 12. มีวินัย

 

9 ร. ในการทำงานให้สำเร็จ

                1.  รักงาน

                2.  เรียนรู้

                3.  รอบรู้

                4.  รอบคอบ

                5.  เรียบร้อย

                6.  รวดเร็ว

                7.  ริเริ่ม

                8.  รับผิดชอบ

                9.  ร่วมมือร่วมใจ

 

                เมื่อท่านอ่านแล้วลองสำรวจดูซิว่ามีข้อไหนตรงกับบุคลิกลักษณะของตนเองบ้าง และมีกี่ข้อ  หากมีเกินกว่าครึ่ง น่าจะเป็นคนที่พัฒนาตนเองได้ประสบผลสำเร็จได้แล้วนะ

 

ที่มา :  จากการอบรม “การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5”  เมื่อปี  2540

           ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 September 2011 15:03 Modified: 08 September 2011 15:06 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.173.215.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or