นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2838
ความเห็น: 0

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4)

การทำงานให้ก้าวหน้า ต้องเจ้านายดึง ลูกน้องดัน คนเสมอกันพยุง

               ในการปฏิบัติงาน มีความจำเป็นจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือ คนที่เสมอกับเราให้ได้  เพราะเขาเหล่านั้นจะ   ช่วยงานของเราให้ได้ผลดี และไม่เป็นศัตรูกันซึ่งเข้ากับหลักโบราณที่ว่า  การทำงานให้ก้าวหน้า ต้องเจ้านายดึง ลูกน้องดัน คนเสมอกันพยุง       

               วิธีการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานมีหลัก  ดังนี้

               1.  พยายามเข้าหาก่อน  ให้เห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญ

               2.  มีความจริงในต่อเพื่อน

               3.  หลีกเลี่ยงการนินทา  ถ้าหากเรานินทาเพื่อน เพื่อนก็คงจะนินทาเรา

               4.  อย่างผลักหรือซัดทอดความผิดให้กับเพื่อน  ในเมื่อเป็นความผิดของเรา

               5.  ยกย่องชมเชย  และสรรเสริญตามโอกาสอันควร

               6.  ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความจริงใจ

               7.  รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ความคิดของเพื่อนมีค่าแก่    การรับฟังแล้ววิเคราะห์ ไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป

               8.  หลักเลี่ยงการทำตนเหนือเพื่อน

               9.  มีความเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวากับเพื่อน

              10. มีใจกว้างพอประมาณ รู้จักที่จะรับและให้ตามโอกาส

              11. หลีกเลี่ยงการขอร้องหยุมหยิม เมื่อสิ่งนั้นเราก็ทำได้

              12. พบปะสังสรรค์กับเพื่อนตามสมควร  การทำงานต้องมีเพื่อนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้

              13. แจ้งให้เขาทราบโดยด่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขา

              14. มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อน

              15. ช่วยอุปการะและสงเคราะห์เพื่อน เมื่อเขาได้รับความทุกข์ยาก ตามโอกาสอันควร

 

ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการในภาคใต้ หลักสูตร 

          “ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 

           จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 11:06 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2554 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ