นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2535
ความเห็น: 0

การวิเคราะห์การใช้เวลา

หากคุณไม่ได้วางแผนและวิเคราะห์การใช้เวลา แล้วคุณจะพบว่าตัวเองกำลังทำความผิดพลาดอย่างฉกรรจ์ในการที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ ปัญหา มากกว่าที่จะใช้กับ โอกาส
              การใช้เวลา จำเป็นต้องมีการวางแผน และวิเคราะห์การใช้เวลาให้เหมาะสมและเกิดประ โยชน์มากที่สุด
              กิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่คุณต้องกระทำหรือรับผิดชอบอาจมีทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน คุณควรทำตารางกิจกรรมที่ต้องทำตามระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเป็นประจำวัน  สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตารางกิจกรรมที่ต้องทำประจำวันนั้นควรเน้นกิจกรรมที่สำคัญสอง สามอย่างที่คุณอยากทำให้สำเร็จ  หากคุณไม่ได้วางแผนและวิเคราะห์การใช้เวลา แล้วคุณจะพบว่าตัวเองกำลังทำความผิดพลาดอย่างฉกรรจ์ในการที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ ปัญหา  มากกว่าที่จะใช้กับ  โอกาส
              ท่านทำงานที่สมควรทำในเวลาที่ถูกต้องหรือเปล่า
              - ท่านทำอะไรบ้างไหมที่ท่านไม่ควรทำเองเลย
              - เอาไว้ทำทีหลังได้ไหม
              - มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้ไหม
              มีงานใดบ้างที่น่าจะทำวิธีอื่นได้ดีกว่า
              - ทำได้รวดเร็วกว่า
              - ทำได้ง่ายกว่า
              - มีรายละเอียดต้องศึกษาน้อยกว่า
              - ให้ผลที่ดีกว่า
              มีการขัดจังหวะอย่างไร
              - ท่านถูกขัดจังหวะอย่างไร (โทรศัพท์, แขก, ประชุม, วิกฤติการณ์, หรือเหตุ
ฉุกเฉิน,  ตัวเอง, นาย,  ลูกค้า  เพื่อนร่วมงาน)
              - ท่านถูกขัดจังหวะบ่อยแค่ไหน
              - เสียเวลานานเท่าไร
              - เรื่องที่ขัดจังหวะมีความสำคัญเพียงใด
              - ท่านต้องใช้เวลานานเพียงใดในการกลับมาประติดประต่อเรื่องที่กำลังทำอยู่
              - มีงานมากน้อยเพียงใดที่ต้องทิ้งค้างไว้ในแต่ละวันเนื่องมาจากการขัดจังหวะ
              มีการประชุมโดยไม่จำเป็นหรือไม่
              - ท่านเกี่ยวข้องกับการประชุมที่มีอยู่หรือไม่
              - การประชุมที่ท่านรับผิดชอบมีประสิทธิภาพหรือไม่
              - มีการประชุมใดที่สามารถใช้วิธีอื่นแทนได้บ้างหรือไม่
              - สามารถมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประชุมแทนได้หรือไม่
              มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีเพียงใด
              - เรื่องที่ติดต่อสำคัญเพียงใด (เวลาที่ใช้ไปนั้นสัมพันธ์กับลำดับความสำคัญเร่งด่วนหรือไม่
              - ติดต่อหรือสื่อสารถูกคนหรือเปล่า
              - การติดต่อมากเกินความจำเป็นหรือไม่
              - แต่ละครั้งใช้เวลานานเพียงใด
              - สื่อสารถูกวิธีหรือไม่
              เคยทำกิจกรรมเพื่อประหยัดเวลาระหว่างการรอคอยหรือไม่
              - มีงานที่ต้องรอคอยมากเพียงใด
              - ระหว่างรอคอยทำกิจกรรมอะไรบ้าง
 
 
ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการในภาคใต้ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17  
      จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 December 2011 11:22 Modified: 08 December 2011 13:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 น้ำขิง, Ico24 บิวตี้, and Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ