นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2077
ความเห็น: 0

การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1)

การรับหนังสือ 

     หนังสือรับ  คือ  หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

การส่งหนังสือ

     หนังสือส่ง  คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

 

 การรับส่งเอกสาร

    1. รับโดยผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

        - จ่ายเอกสารสมุดรับ-ส่ง     ลงรับ - จ่ายออกไปโดยคนส่ง

                                                               - จ่ายออกไปโดยคนรับ

   2.  รับ-ส่ง เอกสารโดยจัดตลาดนัดหนังสือ

        - เรื่องจะส่งให้หน่วยงานต้องมีการเซ็นรับเรื่อง  เพื่อติดตามเรื่อง

        - ผู้รับ-ส่ง แต่ละหน่วยงานมาพบกันตามเวลานัดหมาย

        - ไม่เสียเวลาในการส่งเอกสารไปตามที่ต่าง ๆ

        - ประทับตราส่งเอกสารโดยระบุหน่วยงานผู้รับ เพื่อไม่ให้เรื่องสูญหาย และถึงมือผู้รับโดยเร็ว

   3.  รับ-ส่ง   กรณีเร่งด่วน

        -  ผู้รับจ่ายออกทันทีโดยคนส่ง-คนรับแล้วแต่กรณี

   4.  การแก้ปัญหาการเก็บหนังสือ

        - ทุกเรื่องที่ลงรับ  จ่ายไปยังหน่วยงานใดให้มีการเซ็นรับ ลงวันที่  เวลาให้เรียบร้อย

        - ทุกเรื่องที่มีการส่งต่อระหว่างหน่วยงานให้มีการเซ็นรับ-ส่ง  ลงเวลาให้เรียบร้อยทุกครั้ง

   5. การรับเอกสารราชการ

       - ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับที่รับเข้า  และแยกประเภท

       - รับทุกเรื่อง

       - ลงรับเฉพาะเรื่องสำคัญ

       - เรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ส่งมาหลายหน่วยงาน

       - อาจลงรับแบบหนึ่งแบบใดข้างต้นก็ได้

       - เรื่องลับ  ต้องส่งให้ผู้ที่มีชื่อตามจ่าหน้า

       - เรื่องด่วน  ต้องดำเนินการก่อน

 

โปรดติดตามตอนที่ 2 รูปแบบการรับ-ส่งเอกสาร และข้อดีข้อเสีย

 

ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการในภาคใต้ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 

        จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2555 12:34 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2555 12:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ