นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5285
ความเห็น: 0

วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน

วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน
          1.  วางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
          2.  ทำตัวให้เบิกบานร่าเริงมีชีวิตชีวา
          3.  สร้างสัมพันธภาพควบคู่ไปกับสมรรถภาพ
          4.  ทำงานด้วยความยินดีและเต็มใจ
          5.  ตรงต่อเวลา
          6.  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
          7.  มองโลกในแง่ดี
          8.  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
          9.  สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
        10. เป็นคนทันสมัยรอบรู้
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในหน่วยงาน
          1.  เปิดฉากทักทาย
          2.  มีความจริงใจต่อเพื่อน
          3.  ยกย่องชมเชยเพื่อนในสิ่งที่ควร
          4.  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ
          5.  ใจกว้างและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อน
          6.  หลีกเลี่ยงการนินทา
          7.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
          8.  ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
          9.  ออกไปพบปะสังสรรค์บ้างตามสมควร
        10. หลีกเลี่ยงการโต้เถียงวิพากษ์ วิจารณ์  คุยโอ้อวด ทำตัวเหนือผู้อื่น
 

ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการในภาคใต้ หลักสูตร 

          “ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 

           จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มีนาคม 2555 15:31 แก้ไข: 16 มีนาคม 2555 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ