นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1856
ความเห็น: 1

หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2)


                การย่อเรื่อง 

                 ความหมาย   การย่อเรื่อง คือ การสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยสังเขปเพียงสั้น ๆ แต่สมบูรณ์และชัดเจน

 

                จุดมุ่งหมาย การย่อเรื่องก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนเนื้อความที่อ้างถึงเรื่องเดิม
                เทคนิคในการย่อเรื่อง   ควรดำเนินการดังนี้
                (1)      ศึกษาเรื่องให้เข้าใจโดยละเอียด
                (2)      จับประเด็นสำคัญของเรื่อง
                (3)      ประมวลสาระสำคัญ
                (4)      ลำดับขั้นตอนของเรื่องให้เข้าใจง่าย
                (5)      ย่อเรื่องให้สั้นที่สุดแต่ได้ความสมบูรณ์และชัดเจน
                (6)      อ้างและแนบรายละเอียดประกอบ

                 การประมวลสาระสำคัญของเรื่อง  ได้แก่ การรวบรวมสาระสำคัญของเรื่องเท่าที่เป็นประเด็น หรือจุดสำคัญที่จะต้องนำมาใช้เป็นเหตุและผลเชื่อมโยงกันของเรื่องที่จะร่างหนังสือนั้น

 

                การลำดับขั้นตอนของเรื่อง    ได้แก่
                (ก)     การลำดับเรื่องที่เคยติดต่อระหว่างกันมาก่อน
                (ข)     การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
                (ค)     การลำดับเนื้อหาสาระที่จะกล่าวถึงก่อนหลัง
                (ง)      การลำดับจุดประสงค์ของหนังสือ

                การย่อเรื่องให้สั้น  คือ ย่อเอาแต่ใจความที่เป็นสาระสำคัญ  โดยไม่เอารายละเอียด  แต่ต้องได้ความสมบูรณ์และชัดเจน ทั้งนี้เท่าที่จะนำไปเขียนเนื้อความที่อ้างถึงเรื่องเดิมและที่จะกล่าวถึงการดำเนินการต่อมา  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น

                การอ้างและแนบรายละเอียด  เช่นอ้างว่า
                “ตามหนังสือที่อ้างถึง”
                “ตามที่ได้เรียนให้ทราบทางโทรศัพท์แล้ว”
                “ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น”
                “รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้”
 

 

                สรุป    การที่จะเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้องในเนื้อหาเป็นอย่างดีได้นั้น  จำเป็นที่จะต้อง เตรียมการก่อนเขียน ซึ่งอาจจะต้อง
                -  ศึกษาเรื่อง
                -  จับประเด็นของเรื่อง
                - ย่อเรื่อง
                
                ทั้งนี้ พึงกระทำการดังกล่าวตามความจำเป็น  สุดแต่ว่าเรื่องนั้นจะยากหรือง่ายเพียงใด
                  
                                               "โปรดติดตามตอนที่ 3 ค่ะ"

เรื่องเดิม

 ตอนที่ 1 หลักการเขียนให้ถูกแบบที่มา :  เอกสาร การฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ”
           สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มิถุนายน 2555 15:44 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2555 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เทคนิคการย่อเรื่องนี้สามารถปรับใช้กับการจดรายงานการประชุมได้ค่ะ  หากต้องการชำนาญพิเศษเรื่องนี้ต้องมาฝึกงานเรื่องนี้ที่คณะทรัพยฯค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.229
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ