นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1374
ความเห็น: 0

โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง"

           

                จุดประสงค์ของเรื่องจะเขียนลงเป็นวรรคท้ายของหนังสือ ซึ่งจะย่อหน้า   และโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยความว่า  “จึงเรียนมาเพื่อ ..................................”

 

                จุดประสงค์ของเรื่องมีลักษณะและความมุ่งหมาย  ดังนี้

 

                ลักษณะ                                          ความมุ่งหมาย

          คำแจ้ง                                             เพื่อทราบ
          คำอธิบาย                                        เพื่อให้เข้าใจ
          คำขอ                                              เพื่อขอให้พิจารณา
                                                                 เพื่อขอให้ดำเนินการ
                                                                 เพื่อขอความร่วมมือ,  ช่วยเหลือ
         คำซักซ้อม,  ยืนยัน                          เพื่อให้เข้าใจ
         คำกำชับ                                          เพื่อให้ปฏิบัติตาม
                                                                 เพื่อให้สังวรระมัดระวัง
         คำสั่ง                                               เพื่อให้ปฏิบัติ
                                                                 เพื่อให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ
                                                                 เพื่อให้ดำเนินการ
         คำถาม                                             เพื่อขอทราบ
         คำหารือ                                           เพื่อขอความเห็น

 

 

ตัวอย่าง
                คำแจ้ง
                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 
                คำขอ
                                จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติด้วย

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ............................ต่อไปด้วย

 

 

ตัวอย่าง
                คำซักซ้อม
                                จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย           

 

                                จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

                คำยืนยัน
                                จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ตัวอย่าง
                คำกำชับ
                                จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวัง   ……………

 

 

                คำสั่ง
                                จึงเรียนมาเพื่อจักได้ดำเนินการให้ถูกต้อง

 

                                จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

 

 

ตัวอย่าง
                คำถาม
                                จึงเรียนมาเพื่อขอทราบว่า…………………………

 

                คำหารือ
                                จึงขอเรียนหารือมา……………………………….
 

 

           โปรดติดตามตอนที่ 4 ท้ายเรื่องค่ะ

 

ที่มา  :   เอกสารการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ”

            สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ตุลาคม 2555 15:47 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2555 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ