นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1339
ความเห็น: 0

โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง"

                 ตามที่ได้กล่าวถึงโครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอกมาแล้ว 3 ตอน  คือ   หัวเรื่อง      เนื้อเรื่อง     และจุดประสงค์ของเรื่อง  ตอนนี้เป็นตอนสุดท้าย คือ ท้ายเรื่อง 


              ท้ายเรื่อง


                 จะมี  “คำลงท้าย”  “ลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ”  พร้อมทั้งพิมพ์  “ชื่อเต็ม”  ของเจ้าของลายมือชื่อ  และ  “ตำแหน่ง”  ระบุ  “ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง”  พร้อมทั้ง  “หมายเลขโทรศัพท์”   และ “สำเนาส่ง”  (ถ้ามี)


                สำหรับ  “คำลงท้าย”  นั้น  โดยทั่วไปใช้ว่า   “ขอแสดงความนับถือ”  ทั้งที่ส่งถึงผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และบุคคลธรรมดา


                เว้นแต่


                1.  ผู้มีตำแหน่งสูงเป็นพิเศษ  ได้แก่

                                ประธานองคมนตรี

                                นายกรัฐมนตรี

                                ประธานรัฐสภา

                                ประธานวุฒิสภา

                                ประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                ประธานศาลฎีกา


                    ทั้ง  6  ตำแหน่งนี้ใช้ว่า  “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”


 

                2.   พระบรมวงศานุวงศ์     ใช้ตามที่กำหนดไว้เป็นพิเศษในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ


                3.  พระภิกษุ  ใช้ตามที่กำหนดไว้เป็นพิเศษในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ


 

ที่มา  :   เอกสารการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ”

              สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2555 15:11 แก้ไข: 01 พฤศจิกายน 2555 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ