นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3680
ความเห็น: 1

การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน

การใช้เครื่องหมายไม้ยมก

          ในภาษาไทยเรามีเครื่องหมายอยู่อย่างหนึ่งที่มักเขียนผิดกันอยู่เป็นปรกติ โดยเฉพาะตามหนังสือเลขคณิตตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยม และในที่ทั่ว ๆ ไป นั่นคือ เครื่องหมายยมกหรือไม้ยมก (ๆ)

           ตามปรกติเครื่องหมาย “ยมก” หรือ “ไม้ยมก” นี้ ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือ ประโยค เพื่อให้อ่านซ้ำคำ วลี หรือประโยคอีกครั้งหนึ่ง ความจริงก็เป็นเรื่องของการย่นเวลาในการเขียนนั่นเอง จะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการ “ประหยัด” หรือความ “ขี้เกียจ” อย่างหนึ่งก็คงได้ แต่เมื่อท่านได้กำหนดเครื่องหมายนี้ขึ้นมาแล้ว ท่านก็กำหนดวิธีใช้ไว้ด้วย เพียงแต่ในสมัยก่อน เราไม่ค่อยได้เผยแพร่ให้รู้กันทั่วไปอย่างแพร่หลายเท่านั้น จึงปรากฏว่าใช้กันไม่ค่อยถูก เช่น ข้อความว่า “สี่แยกปทุมวันวันนี้รถติดมาก” ก็มักจะเขียนกันเป็น “สี่แยกปทุมวัน ๆ นี้รถติดมาก” คำว่า “วัน” คำหลังใช้ไม้ยมกแทน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ หรือโจทย์เลขในหนังสือเลขคณิตโดยทั่ว ๆ จะปรากฏข้อความเช่น “แบ่งเงินให้เด็ก ๕ คน ๆ ละ” ฯลฯ “คน” ตัวหลังก็ใช้ไม้ยมกแทน เป็นอย่างนี้แทบทุกเล่มเลย

           คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้วางหลักเกณฑ์การใช้งานให้ถูกไว้ดังนี้

           “ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือประโยค เพื่อให้อ่านซ้ำคำ วลี หรือประโยคอีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่าง

           เด็กเล็ก ๆ                           อ่านว่า     เด็กเล็กเล็ก
           ในวันหนึ่ง ๆ                            ”        ในวันหนึ่งวันหนึ่ง
           แต่ละวัน ๆ                              ”        แต่ละวันแต่ละวัน
           มีเสียงตะโกนว่า “ไฟไหม้ ๆ”        ”       มีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ ไฟไหม้

หมายเหตุ

           ๑. คำที่เป็นคำซ้ำ ต้องใช้ไม้ยมกเสมอ เช่น สีดำ ๆ เด็กตัวเล็ก ๆ
           ๒. ห้ามใช้ไม้ยมกในกรณีต่อไปนี้

                ๒.๑ เมื่อเป็นคำคนละบทคนละความ
                                    ตัวอย่าง
           “ฉันจะไปปทุมวัน ๆ นี้” ผิด ต้องเขียนเป็น “ฉันจะไปปทุมวันวันนี้”
           “เขาเคยมาทุกวัน ๆ นี้ไม่มา” ผิด ต้องเขียนเป็น “เขาเคยมาทุกวันวันนี้ไม่มา”
           “เขาซื้อหมู ๕ กิโล ๆ ละ ๔๐ บาท” ผิด ต้องเขียนเป็น
           “เขาซื้อหมู ๕ กิโล กิโลละ ๔๐ บาท”

                ๒.๒ เมื่อรูปคำเดิมเป็นคำ ๒ พยางค์ ที่มีเสียงซ้ำกัน
                                    ตัวอย่าง
           นานา (ซึ่งเป็นคำบาลี) เช่น นานาชาติ นานาประการ
           จะจะ (เป็นคำวิเศษณ์) เช่น เขียนจะจะ ดำนาจะจะ

                ๒.๓ เมื่อเป็นคำคนละชนิดกัน
                                    ตัวอย่าง
           คนคนนี้เป็นคนดี (คน คำหน้าเป็นคำนาม คน คำที่ ๒ เป็นลักษณนาม)

 ที่มา :  http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1158

 

 

 การเขียนไม้ยมก

         พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งฉบับ พ.ศ. 2525 และฉบับ พ.ศ. 2542 เขียนไม้ยมกโดยเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังไม้ยมก เช่น "สิ่งที่เป็นเส้น ๆ หุ้มยวงขนุน" และ "ติด ๆ กัน" 

          หนังสือ หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 ระบุหลักเกณฑ์การเว้นวรรคไว้ว่า "ให้เว้นทั้งข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมกหรือยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ" หากแต่การเรียงพิมพ์ในเล่มกลับเว้นวรรคเฉพาะหลังไม้ยมก เช่น "หน่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม" รวมทั้งชื่อหนังสือเอง ซึ่งชิดหน้า เว้นหลัง ("เครื่องหมายอื่นๆ")   อย่างไรก็ตาม ใน หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ "เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ..." และการเรียงพิมพ์ในเล่มสองคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น "วันหนึ่ง ๆ เขาทำอะไรบ้าง" 

          ปัจจุบันเราพบว่าสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ต พิมพ์ไม้ยมกในลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้

  • ไม่เว้นวรรคเลย เช่น "ต่างๆกัน" ซึ่งผิดหลักเกณฑ์
  • เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังไม้ยมก เช่น "ต่าง ๆ กัน" ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
  • เขียนไม้ยมกติดคำหน้า แต่เว้นวรรคด้านหลัง เช่น "ต่างๆ กัน" ซึ่งผิดหลักเกณฑ์

          อนึ่ง ไม้ยมกไม่ใช่อักษร แต่มักจะจัดรวมไว้ในหมวดหมู่อักษรไทย เพื่อความสะดวกในการดูภาพรวมของอักษรและเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนหนังสือไทย

 

  ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มกราคม 2556 15:56 แก้ไข: 14 มกราคม 2556 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เรื่องไม้ยมกนี้ ส่วนใหญ่พิมพ์ไม่ถูกประจำ จะพิมพ์ติด ๆ กัน

ขอบคุณค่ะสำหรับ บันทึกนี้ จะได้ใช้ไม้ยมกอย่างถูกต้อง ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ