นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2596
ความเห็น: 0

ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม

         

ชนิดของหนังสือราชการ

               หนังสือราชการ  คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่

            1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

            2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

            3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

            4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

            5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ


หนังสือ มี 6 ชนิด คือ

            1. หนังสือภายนอก

            2. หนังสือภายใน

            3. หนังสือประทับตรา

            4. หนังสือสั่งการ

            5. หนังสือประชาสัมพันธ์

            6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ


แบบฟอร์มหนังสือชนิดต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ 

http://www.natres.psu.ac.th/FNR/saraban/index.php/2013-02-06-05-54-47

 

 

ที่มา : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2556 14:50 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2556 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ