นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1467
ความเห็น: 0

ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล "วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 

 

         ในวันอังคารที่  24 กันยายน 2556 เป็น "วันมหิดล"  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็น "วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยฯจัดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน  

         ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมด้วยบุคลากร  และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  ดังนี้

         1.  ศ.ดร เสาวภา  อังสุภานิช  รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

         2.  รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส  รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

         3.  ผศ.ดร.อภิญญา  รัตนไชย  รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

         4.  รศ.ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส    หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์

        5.  อ.ดร.เจษฎา   รัตนวุฒิ          ภาควิชาส้ตวศาสตร์  

         6.  นางเบญจมาศ    เฉลิมวงศ์     ภาควิชาสัตวศาสตร์

         7.  อ.ดร.ทัศนี         ขาวเนียม    ภาควิชาพืชศาสตร์

         8.  น.ส.ธัญญรัตน์   สุวรรณโณ    ภาควิชาพืชศาสตร์

         9.  อ.ดรปฏิมาพร    ปลอดภัย      ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

         10.  น.ส.ปัทมพร    อินสุวรรโณ   ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

         11.  น.ส.มาริสา      รอดรัตน์      ภาควิชาธรณีศาสตร์

         12.  น.ส.รัตนา       โพชะเรือง    ภาควิชาวาริชศาสตร์

         13.  นางจารี           ทองสกูล    กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

         14.  นางสุวภัทร      วชิรอนันต์    หัวหน้างานคลังและพัสดุ

         15.  นางมะลิ          นิลสุวรรณ    งานนโยบายและแผน

         16.  นายณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว        หน่วยกิจการนักศึกษา

         17.  นายโสธร         เดชนครินทร์ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

         18.  น.ส.จิณภัฒน์    แก้วฉิมพลี    หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

         19.  นางปราณี         จันทรัตนื      หน่วยสารบรรณ

         20.  น.ส.นุจรี          ห่อทอง        หน่วยสารบรรณ

         รวมบุคลากรทั้งหมด 20 คน

         และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประมาณ 230 คน

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาไปร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กันยายน 2556 12:11 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 12:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น