นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1673
ความเห็น: 0

พิธีวางพวงมาลา

                 ด้วยในวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน  ในการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพิเศษ 100 ปี และร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  โดยมีผู้ร่วมวางพวงมาลา ดังนี

  1. ผศ.ดร.อภิญญา    รัตนไชย         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  2. อ.ปรัชญาพร        เอกบุตร          ภาควิชาสัตวศาสตร์

  3. นางเยาวะรินทร์     สุวรรณสะอาด ภาควิชาสัตวศาสตร์

  4. อ.ทัศนีย์               ขาวเนียม        ภาควิชาพืชศาสตร์

  5. น.ส.ธัญญรัตน์      สุวรรณโณ      ภาควิชาพืชศาสตร์

  6. น.ส.รัตนา             โพชะเรือง      ภาควิชาวาริชศาสตร์

  7. น.ส.มาริสา            รอดรัตน์        ภาควิชาธรณีศาสตร์

  8. น.ส.วันดี               สุขสะโร         ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง

  9. นางจารี                 ทองสกูล       ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง

  10. นางเยาวลักษณ์    ชัยพลเดช      กลุ่มงงานบริการวิชาการ

  11. นางมะลิ               นิลสุวรรณ      สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  12. นางสุนัทณี           แสงแจ่ม        สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  13. นายโสธร             เดชนครินทร์   สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  14. น.ส.จิณภัฒน์       แก้วฉิมพลี     สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  15. น.ส.อมรรัตน์        จันทนาอรพินธ์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  16. นายณรงค์ศักดิ์     นกแก้ว         สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  17. น.ส.เปรมยุดา       สุขวัฒโน       สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  18. นายกฤษดา          หลักเมือง      สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  19. นายสัณฐิติ           ตรีโชติ          สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  20. นางปราณี            จันทรัตน์        สำนักงานเลขานุการคณะฯ


และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน


 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้ค่ะ

 

และขอขอบคุณภาพสวย ๆ จากคุณสกนธ์  รัตนโกศล ค่ะ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 September 2014 11:16 Modified: 09 October 2014 10:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.168.112.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ