นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 950 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2453 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 746 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2616 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 990 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1867 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 864 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 756 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1454 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1124 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 995 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 841 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1061 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2710 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1071 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1722 1
บันทึกย่อเรื่อง 699 0
พิธีวางพวงมาลา 1550 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 750 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1252 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1113 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1704 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 908 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1617 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1001 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1761 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3364 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1323 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 9818 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1001 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 2978 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1612 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1174 3
การสะกดคำ 1642 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 821 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1268 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1488 4
จัดซุ้มรับปริญญา 6924 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1267 0
การเสนอหนังสือ 1226 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1479 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2417 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1694 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1216 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7801 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1170 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 994 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1373 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3501 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1598 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1172 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1216 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1465 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3072 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2396 2
การเขียนย่อหน้า 2013 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1898 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1608 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2144 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1661 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1677 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1554 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5121 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2200 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3808 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1784 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1685 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1919 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1801 1
การจัดเก็บเอกสาร 2311 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2394 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13869 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1915 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1479 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2299 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1860 2
การบริหารเวลา (7) 1429 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5594 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2676 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1535 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2024 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2440 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1554 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3575 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2133 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3048 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1637 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1337 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1616 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1714 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1628 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2327 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2445 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2760 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2622 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2766 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2565 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2202 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1711 7
พิธีวางพวงมาลา 2010 7