นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 934 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2385 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 737 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2556 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 972 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1834 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 850 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 742 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1432 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1109 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 982 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 824 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1039 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2672 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1059 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1700 1
บันทึกย่อเรื่อง 686 0
พิธีวางพวงมาลา 1529 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 743 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1237 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1103 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1683 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 899 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1603 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 997 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1750 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3331 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1309 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 9672 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 990 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 2965 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1596 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1161 3
การสะกดคำ 1622 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 811 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1257 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1468 4
จัดซุ้มรับปริญญา 6899 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1255 0
การเสนอหนังสือ 1213 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1467 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2404 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1685 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1207 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7786 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1164 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 988 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1364 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3488 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1560 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1154 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1200 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1456 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3057 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2377 2
การเขียนย่อหน้า 2001 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1885 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1601 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2131 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1649 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1669 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1549 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5103 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2188 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3793 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1774 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1674 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1904 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1789 1
การจัดเก็บเอกสาร 2301 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2383 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13830 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1908 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1474 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2292 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1850 2
การบริหารเวลา (7) 1424 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5578 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2669 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1526 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2017 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2423 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1535 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3564 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2125 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3036 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1618 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1325 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1605 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1703 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1623 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2319 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2433 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2741 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2612 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2759 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2557 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2190 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1702 7
พิธีวางพวงมาลา 1999 7