นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1121 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2808 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 849 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2967 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1114 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2029 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 962 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 866 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1572 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1256 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1083 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 975 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1224 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2908 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1191 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1863 1
บันทึกย่อเรื่อง 786 0
พิธีวางพวงมาลา 1682 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 849 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1378 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1197 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1848 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1006 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1725 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1108 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1870 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3533 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1440 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10496 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1102 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3099 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1765 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1308 3
การสะกดคำ 1819 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 928 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1392 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1603 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7131 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1381 0
การเสนอหนังสือ 1323 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1556 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2521 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1772 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1277 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7937 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1233 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1064 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1441 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3589 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1716 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1262 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1300 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1543 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3167 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2510 2
การเขียนย่อหน้า 2088 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1982 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1679 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2269 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1758 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1773 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1634 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5217 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2301 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3900 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1872 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1768 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2001 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1882 1
การจัดเก็บเอกสาร 2379 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2471 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13998 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1984 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1548 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2376 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1926 2
การบริหารเวลา (7) 1499 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5682 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2745 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1624 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2085 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2529 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1627 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3662 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2211 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3127 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1747 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1422 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1686 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1767 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1693 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2406 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2536 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2874 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2737 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2830 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2629 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2266 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1793 7
พิธีวางพวงมาลา 2088 7