นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1315 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3382 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 1054 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3448 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1291 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2311 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1116 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 1020 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1744 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1449 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1267 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1145 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1452 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3185 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1402 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 2107 1
บันทึกย่อเรื่อง 923 0
พิธีวางพวงมาลา 1865 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 1014 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1559 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1391 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2025 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1159 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1869 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1254 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 2049 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3774 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1612 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 11474 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1295 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3301 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 2004 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1492 3
การสะกดคำ 2033 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 1079 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1528 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1779 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7363 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1548 0
การเสนอหนังสือ 1449 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1714 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2668 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1878 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1397 1
บทบาทพนักงานธุรการ 8067 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1324 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1212 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1569 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3763 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1945 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1408 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1435 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1679 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3376 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2710 2
การเขียนย่อหน้า 2266 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2142 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1822 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2429 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1937 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1918 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1783 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5368 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2445 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 4033 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 2015 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1936 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2146 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 2036 1
การจัดเก็บเอกสาร 2541 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2595 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14236 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2161 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1694 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2516 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 2075 2
การบริหารเวลา (7) 1655 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5841 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2916 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1782 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2221 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2708 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1794 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3836 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2364 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3279 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1885 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1552 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1836 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1899 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1838 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2533 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2701 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 3034 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2891 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2942 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2736 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2420 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1972 7
พิธีวางพวงมาลา 2230 7