นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1192 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3012 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 934 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3161 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1176 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2128 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1013 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 919 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1629 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1329 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1152 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1038 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1308 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3003 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1277 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1959 1
บันทึกย่อเรื่อง 837 0
พิธีวางพวงมาลา 1748 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 909 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1438 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1266 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1912 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1065 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1781 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1155 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1925 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3616 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1492 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10810 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1170 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3172 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1851 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1385 3
การสะกดคำ 1897 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 987 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1440 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1665 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7206 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1448 0
การเสนอหนังสือ 1363 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1607 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2578 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1803 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1313 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7987 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1263 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1114 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1479 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3649 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1797 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1313 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1350 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1588 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3233 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2583 2
การเขียนย่อหน้า 2146 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2037 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1724 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2330 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1828 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1819 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1696 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5263 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2341 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3949 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1922 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1822 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2049 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1936 1
การจัดเก็บเอกสาร 2432 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2515 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14087 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2041 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1599 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2424 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1983 2
การบริหารเวลา (7) 1557 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5737 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2810 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1678 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2127 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2589 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1678 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3727 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2260 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3182 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1797 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1471 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1738 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1807 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1741 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2447 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2598 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2932 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2789 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2871 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2667 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2314 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1863 7
พิธีวางพวงมาลา 2144 7