นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1006 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2577 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 774 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2742 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1034 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1923 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 899 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 787 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1497 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1166 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1015 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 868 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1109 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2768 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1104 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1764 1
บันทึกย่อเรื่อง 715 0
พิธีวางพวงมาลา 1584 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 769 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1279 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1135 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1734 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 925 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1641 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1022 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1785 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3410 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1349 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10130 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1015 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3010 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1655 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1200 3
การสะกดคำ 1682 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 838 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1296 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1524 4
จัดซุ้มรับปริญญา 6988 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1299 0
การเสนอหนังสือ 1251 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1499 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2444 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1714 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1230 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7856 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1184 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1010 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1384 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3523 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1639 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1198 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1239 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1485 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3093 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2427 2
การเขียนย่อหน้า 2033 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1918 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1625 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2166 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1686 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1696 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1572 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5153 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2222 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3825 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1812 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1708 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1942 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1825 1
การจัดเก็บเอกสาร 2326 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2407 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13907 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1926 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1495 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2317 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1875 2
การบริหารเวลา (7) 1443 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5624 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2689 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1555 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2041 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2468 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1571 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3603 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2147 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3067 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1664 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1353 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1632 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1725 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1640 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2351 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2473 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2790 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2646 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2781 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2585 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2215 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1727 7
พิธีวางพวงมาลา 2032 7