นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1225 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3133 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 973 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3258 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1211 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2197 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1045 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 947 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1666 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1371 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1193 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1065 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1353 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3082 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1315 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 2011 1
บันทึกย่อเรื่อง 864 0
พิธีวางพวงมาลา 1783 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 936 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1477 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1310 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1945 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1094 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1809 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1183 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1962 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3671 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1529 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 11048 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1206 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3217 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1897 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1415 3
การสะกดคำ 1935 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 1016 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1464 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1699 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7258 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1472 0
การเสนอหนังสือ 1387 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1632 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2604 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1820 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1346 1
บทบาทพนักงานธุรการ 8014 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1280 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1141 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1504 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3676 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1848 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1337 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1369 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1619 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3263 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2631 2
การเขียนย่อหน้า 2179 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2072 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1756 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2358 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1863 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1847 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1723 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5293 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2367 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3975 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1948 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1858 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2077 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1963 1
การจัดเก็บเอกสาร 2469 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2537 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14121 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2078 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1620 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2456 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 2010 2
การบริหารเวลา (7) 1583 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5771 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2838 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1707 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2159 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2619 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1717 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3765 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2285 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3210 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1824 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1497 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1764 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1829 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1767 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2473 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2630 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2963 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2832 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2894 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2688 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2348 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1906 7
พิธีวางพวงมาลา 2168 7