นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1228 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3144 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 974 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3263 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1213 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2198 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1047 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 950 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1669 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1375 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1194 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1069 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1358 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3086 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1318 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 2015 1
บันทึกย่อเรื่อง 864 0
พิธีวางพวงมาลา 1786 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 936 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1479 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1312 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1947 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1096 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1810 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1185 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1965 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3675 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1534 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 11067 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1210 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3219 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1899 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1417 3
การสะกดคำ 1938 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 1018 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1466 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1701 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7262 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1478 0
การเสนอหนังสือ 1393 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1635 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2605 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1821 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1348 1
บทบาทพนักงานธุรการ 8015 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1281 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1144 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1506 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3679 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1849 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1338 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1374 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1620 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3267 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2632 2
การเขียนย่อหน้า 2182 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2074 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1758 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2360 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1865 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1848 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1726 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5294 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2371 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3977 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1949 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1860 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2078 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1963 1
การจัดเก็บเอกสาร 2470 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2537 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14127 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2080 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1624 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2459 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 2015 2
การบริหารเวลา (7) 1585 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5776 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2846 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1711 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2159 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2620 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1722 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3766 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2290 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3212 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1826 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1499 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1766 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1829 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1770 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2473 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2632 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2966 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2833 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2894 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2691 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2351 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1907 7
พิธีวางพวงมาลา 2171 7