นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1073 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2694 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 803 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2850 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1079 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1978 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 934 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 829 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1532 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1212 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1042 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 917 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1159 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2825 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1141 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1806 1
บันทึกย่อเรื่อง 741 0
พิธีวางพวงมาลา 1625 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 796 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1315 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1159 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1784 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 952 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1674 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1058 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1814 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3462 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1380 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10318 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1041 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3047 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1702 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1245 3
การสะกดคำ 1738 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 885 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1335 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1558 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7045 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1335 0
การเสนอหนังสือ 1278 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1519 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2477 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1735 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1247 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7896 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1201 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1028 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1404 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3540 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1669 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1234 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1265 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1507 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3118 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2464 2
การเขียนย่อหน้า 2055 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1940 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1645 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2209 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1706 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1722 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1591 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5177 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2253 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3850 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1837 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1728 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1962 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1843 1
การจัดเก็บเอกสาร 2346 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2438 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13938 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1942 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1512 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2336 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1894 2
การบริหารเวลา (7) 1458 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5650 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2710 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1579 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2059 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2499 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1593 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3627 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2187 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3091 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1703 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1381 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1651 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1741 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1658 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2372 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2496 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2833 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2693 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2795 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2599 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2235 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1746 7
พิธีวางพวงมาลา 2056 7