นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1188 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3010 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 920 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3159 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1173 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2128 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1012 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 918 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1628 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1328 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1151 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1035 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1305 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3002 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1277 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1955 1
บันทึกย่อเรื่อง 834 0
พิธีวางพวงมาลา 1748 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 908 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1436 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1257 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1911 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1064 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1781 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1153 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1924 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3616 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1489 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10806 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1166 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3170 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1850 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1382 3
การสะกดคำ 1892 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 985 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1439 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1664 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7206 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1447 0
การเสนอหนังสือ 1363 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1607 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2577 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1803 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1307 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7986 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1262 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1114 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1476 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3645 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1796 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1311 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1348 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1588 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3232 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2581 2
การเขียนย่อหน้า 2144 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2037 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1724 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2328 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1825 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1815 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1695 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5262 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2340 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3949 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1920 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1821 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2048 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1934 1
การจัดเก็บเอกสาร 2427 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2513 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14083 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2040 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1599 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2421 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1981 2
การบริหารเวลา (7) 1556 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5737 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2810 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1677 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2126 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2586 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1675 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3723 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2257 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3182 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1795 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1469 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1737 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1806 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1740 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2447 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2596 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2931 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2788 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2870 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2667 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2314 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1863 7
พิธีวางพวงมาลา 2143 7