นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (1) 12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี

วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี มีวิธีปฏิบัติ 12 วิธีง่าย ๆ ดังนี้ 1. จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอํานวยประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน่2. กําหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตู้เอกสารต่าง ๆ โดย - เก็บเอกสารที่ใช้เสมอในตู้ลิ้นชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา - เก็บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 20 ธันวาคม 2559 15:43 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2559 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การทำลายหนังสือราชการปี 59

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประกอบด้วย 1. นางสาวสุดารา คล้ายมณี ประธานกรรมการ 2. นางสาวทรงลักษณ์ กลับคง กรรมการ 3. นางปราณี จันทรัตน์ กรรมก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 13 พฤษภาคม 2559 10:16 แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2559 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร

ตามที่หน่วยสารบรรณได้ขอความร่วมมือให้ภาควิชา/หน่วยงานขนย้ายเอกสารในห้องมืด เพื่อคณะฯ จะปรับปรุงห้อง ไปแล้วนั้น หน่วยอาคารสถานที่ฯ ได้จัดตารางวัน เวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจัดทำการแยกเอกสารและขนย้ายออกจากห้องแล้ว ขณะนี้ทุกหน่วยงานได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2559 10:31 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2559 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด"

ที่มาของชื่อ "ห้องมืด" คนตั้งชื่อคงตั้งตามสภาพของห้อง ซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสาร ห้องดังกล่าวไม่มีหน้าต่าง/ช่องลมใด ๆ ทั้งสิ้น จึงตั้งชื่อว่าห้องมืด สภาพบรรยากาศภายในห้องมืด... ต่อไปนี้ห้องดังกล่าวจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 08 มกราคม 2559 16:11 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2559 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์

ศูนย์อาหารภายนอก คณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อบริการที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ฝ่ายต่าง ๆ และ กอร. มทบ.42 โดยจัดเป็นอาหารกล่อง บริการน้ำดื่ม ส่งไปยังกรรมการตามจุดต่าง ๆ ภายใน ม.อ. และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ บริการ 3 มื้อ เช้า - เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 01 ธันวาคม 2558 15:32 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2558 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์อาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. แยกห้องปฏิบัติงานออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องจัดอาหารว่าง และห้องจัดอาหารกล่อง ผู้รับผิดชอบหลักห้องจัดอาหารว่าง มีบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 01 ธันวาคม 2558 14:40 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2558 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2558 โดยรับผิดชอบประจำจุดเรือนรับรอง ร่วมกับ นางอาภรณ์ เชื้อพราหมณ์ นั้น มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแล จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2558 19:49 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2558 14:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) พิธีวางพวงมาลา

ด้วยในวันที่ 24 กันยายน 2558 เป็น "วันมหิดล" มหาวิทยาลัยถือเป็น "วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมนำพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 กันยายน 2558 14:09 แก้ไข: 25 กันยายน 2558 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้

งานเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2558 กำลังจะเริ่มในไม่ช้าแล้ว (เริ่มวันที่ 9 - 18 สิงหาคม) แต่กรรมการฝ่ายเลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปลูกต้นไม้เพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดก็ขมักเขม้น ลุ้นให้ต้นไม้ที่ปลูกโตทันพิธีเปิด โดยกรรมการฝ่ายนี้ต้องทำตั้งแต่เพาะเมล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2558 17:33 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2558 17:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง)

ช่วงเช้าของวันที่ 21 มิ.ย. 2558 หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ก็เตรียมพร้อมกับกิจกรรมล่องแก่งน้ัำตกวังสายทอง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และความร่มรื่นของป่าไม้ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะผ่านบริเวณที่พัก ทุกคนได้รับความสนุกสนา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 23 มิถุนายน 2558 14:59 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2558 08:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]