นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3)

จากการที่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้ความรู้จากลุงหมัดหนอด อีกอย่างคือ วิธีการปักชำ โดยทั่วไปจะควั่นรอบโคนกิ่งประมาณ 1 นิ้ว และลอกเปลือกออก แล้วจุ่มฮอร์โมนเร่งราก เพื่อช่วยให้เกิดรากดีขึ้น แต่วิธีการของลุงหมัดหนอด จะใช้กะปิ (สำหรับแกง) ประ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 12 December 2013 15:54 Modified: 24 Febuary 2014 09:44 [ Report Abuse ]

(0) เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2)

นายหมัดหนอด ชิตวงษ์ อยู่บ้านเลขที่ 169 บ้านชายควน หมู่ที่ 4 ต.ปะดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา นายหมัดหนอด ซึ่งเป็นวิทยากรในวันนั้น เริ่มรู้จักคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกจากการดูโทรทัศน์ภาพข่าวที่ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 12 December 2013 15:40 Modified: 24 Febuary 2014 09:45 [ Report Abuse ]

(3) เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1)

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ภายใต้ชื่อ “เกษตรลูกพระบิดา ถิ่นบินหลาแดนใต้” ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ซึ่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นิสิต นักศึกษาทุกสถา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 12 December 2013 15:14 Modified: 24 Febuary 2014 09:49 [ Report Abuse ]

(0) การสะกดคำ

หนังสือของทางราชการเป็นหนังสือที่เป็นทางการ ดังนั้นการสะกดคำให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นที่จะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดได้ เพราะจะทำลายศรัทธาของผู้รับ การสะกดคำผิดพลาดซึ่งไม่ได้เกิดจากการพิมพ์ผิดมี 2 ประการสำคัญ ได้แก่ ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 28 November 2013 16:17 Modified: 24 Febuary 2014 09:50 [ Report Abuse ]

[C] (1) e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า

ตามที่ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาระบบ e-document มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สะดวกในการใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานฯครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมเห็นชอบ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 17 October 2013 14:23 Modified: 17 October 2013 14:25 [ Report Abuse ]

[C] (0) ร่วมพิธีวางพวงมาลา

ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เป็น "วันมหิดล" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็น "วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยฯจัดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสั... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 25 September 2013 12:11 Modified: 25 September 2013 12:27 [ Report Abuse ]

[C] (4) บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ซึ่งมีกำหนด 3 วัน คือในวันที่ 14 - 16 กันยายน 2556 แต่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2556 มีคณะต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการในฝ่ายนี้จำนวน 8 คณะ ซึ่งแต่ละคณะก็แบ่งหน้าที่รับ... more »
By ปราณี   created: 20 September 2013 14:50 Modified: 24 Febuary 2014 09:53 [ Report Abuse ]

(4) จัดซุ้มรับปริญญา

ซุ้มที่ 2 (ซุ้มใต้ม่วง) ตามที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มรับปริญญา ประจำที่ซุ้มที่ 2 (ใต้ม่วง) เป็นประจำมาหลายปีแล้วนั้น ปีที่ผ่าน ๆ มา จะทำประจำอยู่แค่ 2 คน กับคุณอรัญญา แต่ปีนี้มีผู้เข้ามาทำร่วมกันอีก 3 คน รวมเป็น 5 คน ทำให้เสร็จเร็วขึ้น... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 11 September 2013 16:22 Modified: 11 September 2013 16:23 [ Report Abuse ]

(0) การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง

การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมต่าง ๆ ของหน่วยงาน สิ่งที่ควรทำก่อนส่งให้หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ตรวจทานเอกสารที่พิมพ์ด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะส่ง หรือในการพิมพ์ควรตรวจทา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 11 September 2013 11:51 Modified: 11 September 2013 11:53 [ Report Abuse ]

(0) การเสนอหนังสือ

การเสนอหนังสือราชการผู้บันทึกเสนอเรื่องจะต้องพิจารณาให้ข้อเสนอตามหน้าที่รับผิดชอบและถูกต้องตามระเบียบ ชี้แจงข้อมูล สรุปให้ชัดเจนพอที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาตกลงใจสั่งการได้ 1. หากเป็นเรื่องรับทราบ เมื่อสรุปเรื่องเสนอและผู้บังคับบัญชาลงนามรั... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 01 August 2013 16:07 Modified: 01 August 2013 16:11 [ Report Abuse ]