นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3)

การทำบันทึกความเห็น 1. หลักในการทำบันทึกความเห็น ในตอนที่ 1 และ 2 ได้เสนอบันทึกความเห็นที่ดี ในลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY ในตัวที่ 1 และ 2 ไปแล้วคือ SIMPLIFY และQUANTIFY ตอนที่ 3 นี้ ขอเสนอ 3 FY ตัวสุดท้าย คือ JUSTIFY ดังนี้ 1.3การทำ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 17 August 2011 15:04 Modified: 12 September 2012 10:48 [ Report Abuse ]

(4) ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย

ตามหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๔/๑๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 10 August 2011 14:40 Modified: 10 August 2011 14:51 [ Report Abuse ]

(1) การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2)

1. หลักในการทำบันทึกความเห็น ในตอนที่ 1 ได้เสนอบันทึกความเห็นที่ดี ในลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY ในตัวที่ 1 ไปแล้วคือ SIMPLIFY ตอนที่ 2 นี้ ขอเสนอ 3 FY ตัวที่ 2 นะค่ะ คือ QUANTIFY ดังนี้ค่ะ 1.2 การทำบันทึกความเห็นให้สมบูรณ์ (QUANTIFY... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 09 August 2011 14:12 Modified: 12 September 2012 10:48 [ Report Abuse ]

(1) การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1)

การบันทึกความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 1. หลักในการทำบันทึกความเห็น การทำบันทึกความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอแนะแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยหรือดำเนินการในเรื่องใด ๆ จะต้องเขียนให้บันทึกนั้นมีบทบาทดังนี้ - เสนอข้อมูล... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 05 August 2011 14:01 Modified: 12 September 2012 10:49 [ Report Abuse ]

(4) การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด)

ความเดิม คือ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่มีพายุเข้าที่ภาคใต้ และเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ นั้น หลังจากน้ำลด เมื่อมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปหาเอกสารในห้องมืดก็ปรากฏว่าชั้นวางเอกสารได้พังถล่มลงมาเพราะมีเอกสารมากเกินไป (อาจจะโดนหางพายุก็ได้) จึงทำให้ต้องดำ... more »
By ปราณี   created: 25 Febuary 2011 13:18 Modified: 25 Febuary 2011 21:49 [ Report Abuse ]

(0) การใช้เครื่องหมายในการเขียน

เครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนภาษาไทยมีหลายอย่าง บางอย่างมีความจำเป็นหรือมีที่ใช้มาก เช่น นขลิขิต เป็นต้น แต่เครื่องหมายบางอย่างไม่นิยมใช้หรือมีที่ใช้น้อย เช่น อัฒภาค อัศเจรีย์ เป็นต้น กำชัย ทองหล่อ ได้ให้หลักในการใช้เครื่องหมายในการเขียนที่สำคัญไว้... more »
By ปราณี   created: 28 January 2011 16:14 Modified: 31 January 2011 12:32 [ Report Abuse ]

(3) ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือราชการโดยทั่วไป หากเขียนตามระเบียบงานสารบรรณ ก็พอจะเขียนให้ดีได้แล้ว แต่การเขียนหนังสือราชการบางประเภท ใช้แต่เพียงหลักยังไม่พอที่จะเขียนให้ดีได้ ยังจะต้องใช้ศิลปะอีกด้วย หนังสือในประเภทต่อไปนี้ จะต้องใช้ศิลปะในการเขียน คือ จดหมา... more »
By ปราณี   created: 16 December 2010 14:50 Modified: 16 December 2010 15:46 [ Report Abuse ]

(6) ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

การแก้ร่างหนังสือราชการของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา ในระดับต่าง ๆ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอให้ตรวจสอบหรือลงนาม ควรจะมีศิลปะ ดังนี้ การแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการจะต้องใช้ศิลปะ 5 ประการ คือ 1. รักษาน้ำใจผู้ร่าง 2. เห็นใจผู... more »
By ปราณี   created: 14 December 2010 15:37 Modified: 14 December 2010 16:07 [ Report Abuse ]

(7) เคลียร์พื้นที่ห้องมืด

ตามที่คณะฯได้จัดห้องมืดไว้บริการเก็บเอกสารที่รอทำลาย ไว้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานเลขานุการ และบางภาควิชา นั้น เนื่องจากเอกสารที่วางไว้บนชั้นวางของมีจำนวนมากเกินที่ชั้นวางของจะแบกรับไว้ได้ จึงเกิดอาการดังที่ได้เห็นในภาพ (ภาพนี้เกิดหลังจากที่... more »
By ปราณี   created: 03 December 2010 14:16 Modified: 03 December 2010 15:07 [ Report Abuse ]

(7) พิธีวางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เป็นวันมหิดล มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุยลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ... more »
By ปราณี   created: 29 September 2010 14:08 Modified: 29 September 2010 16:00 [ Report Abuse ]