นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ (ครบ 3 รอบ) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณลานไทร อาคาร 3 โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้ 08.45 น. บุคลากรพร้อมกันบริเวณพิธี 09.00 น. เปิดงาน เล่ากำเนิดคณะทรัพยากรธรรม... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 10 October 2011 12:50 Modified: 10 October 2011 16:17 [ Report Abuse ]

(0) ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาของเรา คงจะไม่มีบุคคลใดที่ทำงานโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา เว้นแต่จะทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง แต่ในแวดวงของข้าราชการแล้ว ย่อมจะต้องมีผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นอน บางคนโชคดีมีหัวหน้าที่เอาการเอางาน จิตใจโอบอ้อมอารี มีความยุ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 30 September 2011 15:01 Modified: 30 September 2011 15:16 [ Report Abuse ]

(0) พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554

ด้วยวันที่ 24 กันยายน 2554 เป็นวันมหิดล มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุยลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 26 September 2011 13:04 Modified: 28 September 2011 10:44 [ Report Abuse ]

(0) แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ

จากการที่เคยได้เข้ารับอบรมในโครงการฝึกอบรม “การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ" เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว โดยมีวิทยากรคือ เลขานุการคณะต่าง ๆ มาให้ความรู้ มีหัวข้อที่คิดว่าน่าจะนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 08 September 2011 15:03 Modified: 08 September 2011 15:06 [ Report Abuse ]

(0) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ด้วยในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เป็น “วันมหิดล” มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยจะประกอบพิธีวางพวงม... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 07 September 2011 15:49 Modified: 07 September 2011 15:51 [ Report Abuse ]

(0) เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

จากการที่ได้เขียนเรื่อง “ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ” (ของผู้บังคับบัญชา” มาครั้งหนึ่งแล้วนั้น ในต่อไปนี้ขอกล่าวถึง “เทคนิคการร่างหนังสือ” เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ปฏิบัติงาน ร่างโดยที่ไม่ต้องให้ผู้บังคับ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 07 September 2011 15:05 Modified: 07 September 2011 15:13 [ Report Abuse ]

(3) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ)

ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่อง ตอนที่ 2 ในส่วนของความหมายของประเด็น และเทคนิคในการจับประเด็น ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เรื่อง วิธีวิเคราะห์เรื่อง และหลักเกณฑ์และเหตุผล ไปแล้ว ตอนนี้ขอเสนอเ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 26 August 2011 15:50 Modified: 12 September 2012 10:44 [ Report Abuse ]

(0) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3)

ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่อง และตอนที่ 2 ในส่วนของความหมายของประเด็น และเทคนิคในการจับประเด็นไปแล้ว ในตอนที่ 3 นี้ ขอเสนอการวิเคราะห์เรื่อง วิธีวิเคราะห์เรื่อง และหลักเกณฑ์และเหตุผล... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 26 August 2011 15:01 Modified: 12 September 2012 10:46 [ Report Abuse ]

(0) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2)

ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่องไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้ ขอเสนอการจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง ดังนี้ 2. การจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง ก. ความหมายของประเด็น ประเด็นที่เป็นปัญหาขอ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 26 August 2011 14:29 Modified: 12 September 2012 10:46 [ Report Abuse ]

(1) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1)

ตามที่ได้กล่าวถึงการทำบันทึกความเห็น ไป 3 ตอนแล้วนั้น วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการบันทึกความเห็น ว่าการเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา เราควรมีเทคนิคอย่างไรบ้าง การทำบันทึกความเห็นให้มีลักษณะเป็นบันทึกที่ดี คือ ง่าย (SIMPLIFY) สมบูรณ์ (QUANTIFY) แ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 26 August 2011 14:16 Modified: 12 September 2012 10:47 [ Report Abuse ]