นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

praphot
Ico64
Mr. praphot nuntramas
ผู้อำนวยการกองกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(2) ปีใหม่

ปีใหม่ ศุภฤกษ์เบิกฟ้าตามหน้าที่ โลกหมุนเวียนเปลี่ยนปีดิถีใหม่ สรรพสิ่งเกิดดับลับตามวัย ไม่มีใครอยู่ยั่งนิรันดรขอตั้งจิตคิดดีทุกปีเถิด ก็จะเกิดความสุขสโมสร อีกมีใจใฝ่การุญอันสุนทร ความทุกข์ร้อนใดๆห่างไกลเอย **************** มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ปีใหม่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 30 ธันวาคม 2552 10:07 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2552 10:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความสวยงามและปลื้มปิติยินดี สำหรับผู้ที่ได้มาร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร ในเย็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ที่บริเวณอ่างนํา ม.อ.ซึ่งภาพกิจกรรมในวันนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้แขวนไว้ใน website ของวิทยาเขตหาดใหญ่แล้ว อย่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): 5 ธันวา  กองกลาง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 09 ธันวาคม 2552 14:09 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2552 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม.)เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผม ในฐานะตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากครบวาระ 2 ปี โดยมีวาระท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2552 17:03 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ผมได้ไปประชุม ค.บ.ม.ในฐานะตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ที่วิยาเขตภูเก็ต (เห็นแต่ห้องสี่เหลี่ยมจริงๆจนไม่รู้ว่ามาภูเก็ต)มีวาระที่น่าสนใจเล่าสู่กันฟัง ดังนี้1.การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบทุกราย แต่มีประเด็นก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.  เลื่อนขั้น
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 06 ตุลาคม 2552 13:30 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 13:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วันเกษียณ

ปีนี้กองกลางจะมีผู้เกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จำนวน 3ท่าน คือ คุณผ่องใส ประเสริฐกุลวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ คุณลำยอง อานปฐมทอง งานประสานงาน กรุงเทพ และคุณสนิท จันทร์ส่องภพ งานสารบรรณ และอีกภายใน 3 ปี บุคคลากรกองกลางจะผลัดใบมากขึ้นโดยเฉพาะระดับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 29 กันยายน 2552 10:22 แก้ไข: 29 กันยายน 2552 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.52 มีการประชุม ค.บ.ม. ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ผมในฐานะตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากมีประชุมเกี่ยวกับงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในเวลาเดียวกัน ทั้งๆที่มีเรื่องของข้าราชการในกองเข้าพิจารณา 2 ราย ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.  ชำนาญการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 15 กันยายน 2552 15:20 แก้ไข: 15 กันยายน 2552 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม ค.บ.ม.เมื่อเดือน กรกฏาคม 2552 เนื่องจากลาพักผ่อน เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม นับตั้งแต่เป็นกรรมการ ค.บ.ม.ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2550เป็นต้นมาในวันที่ 7สิงหาคม 2552 ผมได้เข้าร่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 21 สิงหาคม 2552 12:06 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2552 12:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.52 ผมได้เข้าร่วมประชุม ค.บ.ม.ในฐานะตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนที่วิทยาเขตปัตตานี มีวาระที่น่าสนใจดังนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดในการไปรับฟังความคิดเห็น หาอ่านได้ที่websiteข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.  ระบบแท่ง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 09 มิถุนายน 2552 14:56 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2552 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๒ ผมได้เข้าร่วมประชุม ค.บ.ม.ในฐานะตัวแทนบุคคลากรสายสนับสนุน ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีวาระที่น่าสนใจดังนี้๑.เรื่อง รายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๓ ที่ประชุม มีมติแก้ไขจำนวนโควต้าผู้เกษียณก่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.  วิทยาเขต
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 19 พฤษภาคม 2552 11:20 แก้ไข: 19 พฤษภาคม 2552 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๑ ผมได้เข้าประชุม ค.บ.ม.ในฐานะผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวาระที่น่าสนใจดังนี้ ๑.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุน ตั้งแต่วัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 03 เมษายน 2552 16:42 แก้ไข: 03 เมษายน 2552 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]