นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

praphot
Ico64
Mr. praphot nuntramas
ผู้อำนวยการกองกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.52ผมได้เข้าประชุม ค.บ.ม.ในฐานะผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนที่วิทยาเขตตรัง มีวาระที่น่าสนใจและควรติดตามดังนี้1.เห็นชอบร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)2.เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนบริหารงานบุคคลพนัก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 13 มีนาคม 2552 14:15 แก้ไข: 13 มีนาคม 2552 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คาถาสำหรับผู้เขียนหนังสือราชการมือใหม่

เมื่อวันที่ 19 กพ.52 ผมได้ไปเป็นวิทยากรประจำกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดย ผศจรูญ ตันสูงเนิน จากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและภาคบ่ายเป็นการฝึกปฎิบัติโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มคอยให้คำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2552 09:24 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2552 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.52 ผมได้เข้าประชุม ค.บ.ม.ที่วิทยาเขตปัตตานีซึ่งวาระที่มีการอภิปรายมากที่สุดได้แก่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับเป็นวันใกล้วันวาเลนไทน์จึงไม่มีเรื่องพิจารณามาก วันวาเลนไทน์ วาเลนไทน์ใครกันช่างสรรแต่ง เป็นว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.  วาเลนไทน์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 16 กุมภาพันธ์ 2552 17:32 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2552 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ระบบข้าราชการ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.52 ผมได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่งข้าราชการฯมหาวิทยาลัย โดย คุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ. จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งคุณโอภาส ได้เล่าให้ฟังว่าขณะนี้ สกอ.ได้ตั้งกรรมการพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 28 มกราคม 2552 16:57 แก้ไข: 28 มกราคม 2552 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ครูในดวงใจ

แม้จะเลยวันครูมาแล้ว แต่ขอฝากคำกลอนเพื่อบูชาครู ที่อบรมสั่งสอนจนมาได้ถึงทุกวันนี้ ครูในดวงใจ เมื่อนึกย้อนก่อนหน้าเวลาผ่าน อนุบาลประถมมัธยมสมัย จวบจนจบการศึกษามหาวิทยาลัย ก้าวออกไปได้งานทำค้ำจุนตน ก็ใครกันสรรหาวิชาเลิศ สอนให้เกิดความรู้คู่เหตุผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ครู  วันครู
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 20 มกราคม 2552 09:42 แก้ไข: 20 มกราคม 2552 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทนบุคคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวาระที่น่าสนใจดังนี้เรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ ก.พ.อ.ได้กำหนดเกี่ยวก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.  พุทธทาส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 12 มกราคม 2552 15:01 แก้ไข: 12 มกราคม 2552 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.51ผมได้เข้าประชุม ค.บ.ม.ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน มีมติในวาระที่น่าสนใจดังนี้ 1.การโอนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ติดสัญญาผูกพันชดใช้ทุน ค.บ.ม จะรับพิจารณาการให้โอน เมื่อบุคคลนั้นได้ ปฎิบัติงานชดใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 15 ธันวาคม 2551 16:04 แก้ไข: 15 ธันวาคม 2551 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.51 ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนที่วิทยาเขตปัตตานี มีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้1.เรื่อง การมอบอำนาจช่วงของอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้เสนอให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองกลาง  ค.บ.ม.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2551 12:20 แก้ไข: 12 พฤศจิกายน 2551 12:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เครือข่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๕๑ ผมได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดขึ้นหลังจากห่างหายไปร่วม ๕ เดือนโดยมีนักประชาสันพันธ์และผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง วิทยาเขต คณะ/หน่วยงานต่างๆและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2551 13:23 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2551 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปชส.อยู่ไหน

ปชส.มหาวิทยาลัยอยู่ไหนเอ่ยอย่าเงียบเฉยไปเลยมาเคลื่อนไหวช่วยส่งสารงานสื่อระบือไป หน้าใสๆปรากฏทั่วรั้ว ม.อ. มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย praphot   สร้าง: 27 ตุลาคม 2551 15:28 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2551 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]