นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2567
ความเห็น: 0

ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 2)

หน้าที่อย่างหนึ่งในการบริหารคือการรักษาความเป็นเอกภาพขององค์กรในที่สุดก็สามารถที่จะหาคำตอบที่รับฟังกันได้ทุกๆฝ่าย

จากตอนที่แล้ว ผมขอเล่าต่อว่า อีกประเด็นที่ต้องถ่ายทอดสู่กันในองค์กรคือ

2.องค์กรกับวัฒนธรรมองค์กร

วิถีชีวิตและวิถีคิดของผู้คนในองค์กร ถ้าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมถูกต้อง ไม่บิดเบี้ยวองค์กรจะเจริญรุ่งเรืองรวดเร็ววัฒนธรรมที่อยากให้เห็นชัดเป็นของ ม.อ.คือ

1.วัฒนธรรมวิจัยผู้คนมีความรักมีความสุขกับการทำวิจัยค้นหาพิสูจน์สร้างองค์ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด 
2.วัฒนธรรมการสอนถ้าคนของเรารักการสอนแบบรักลูกศิษย์ รักที่จะเห็นลูกศิษย์ เป็นคนเก่งคนดี วัฒนธรรมอันนี้จะเกิดเป็นสัมพันธ์ภาพอันงดงาม การสอนลูกศิษย์ก็จะพยายามสอนให้ลูกศิษย์ให้ได้ความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
3.วัฒนธรรมอีกอย่างที่ต้องการคือการยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เราอยู่ท่ามกลาง   ถ้าผู้คนอยู่ด้วยความเคารพในความต่างวัฒนธรรมชื่นชมในความงดงามทำให้สังคมมีความสุขตามไม่เกิดการระแวงซึ่งกันและกัน
4
.ธรรมาภิบาลถ้าผู้บริหารทุกคนบริหารผู้คนโดยไม่มีธรรมภิบาลก็จะไม่เสมอภาคผู้คนบางส่วนจะรู้สึกว่าตัวเองถูกลืมไม่มีความสุขไม่ยุติธรรม ถ้ามีความรู้สึกเช่นนั้นเยอะ ๆ ก็จะต่อสู้และเกิดความขัดแย้ง เราต้องหาความพอเหมาะพอควรในการดูแลความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในองค์กรการรับฟังเหตุผล ความคิดเห็น ดังหลายกรณีที่เกิด เช่นกรณีของการต่อสู้ที่จะลงตึกคณะนิติศาสตร์ก่อสร้างที่ใกล้หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  กรณีเช่นนั้นเราว่าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น ว่าทำไมเขาถึงออกมาต่อสู้ในเชิงไม่เห็นด้วย  ระยะนั้นฝ่ายบริหารกังวลกับการติดตามการใช้งบประมาณจึงตัดสินใจลงในพื้นที่ๆบริหารจัดการสะดวก ซึ่งคนต่อต้านไม่รู้เหตผลของเรา เรื่องการติดตามการใช้งบประมาณเราจึงตัดสินใจว่าเราจะลงตรงนั้น  ครั้งนั้นถ้าเรายืนยันในความคิดของฝ่ายบริหารเช่นนั้น  กลุ่มต่อต้านจะรุนแรงเรื่อยๆ หน้าที่อย่างหนึ่งในการบริหารคือการรักษาความเป็นเอกภาพขององค์กรในที่สุดก็สามารถที่จะหาคำตอบที่รับฟังกันได้ทุกๆฝ่าย  อีกประการที่ใหญ่ คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตนักศึกษาที่ถูกต้อง นักศึกษาอยู่กับเรา 4 ปี เขาควรได้สัมผัสความดีงาม งดงาม อบอุ่น ในบ้านหลังที่ 2 กิจกรรมนักศึกษาต้องมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ถูกต้อง  

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 07:56 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2550 08:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.173.236
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ