นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2) 2005 3
เล่าเรื่องสัมมนาที่ประชุม คณบดี 2551(ตอน 1) 2318 5
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอน 2) 2281 7
ความรู้..ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอนที่ 1) 2409 4
ชมเชยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1838 3
งานวันครู 1894 4
สวัสดีปีใหม่ 2551 2890 15
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (3) 1810 2
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (2) 1935 1
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี 2357 11
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนจบ) 2140 2
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกันในองค์กร (ตอนที่ 4) 1852 0
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 3) 2168 0
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 2) 2536 0
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 1) 2909 6
สวัสดีผ่าน Blog 3780 7