นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 17313
ความเห็น: 24

การประกวด The star 6 ภาคใต้ ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกวด The star 6 ภาคใต้มาแล้วค่ะ

 

          มาแล้วค่ะสำหรับการประกวด The star ค้นฟ้า คว้าดาว ปี 6      ที่ทุกคนรอคอย  วันนี้ฝันของเรามาถึงแล้วค่ะ สำหรับการประกวด     The star 6  ของภาคใต้  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552       ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไม่มีทางแน่นอนที่สิจะปล่อยให้ฝันหลุดมือค่ะ และสิก็คิดว่ามีอีกหลายท่านที่รักในเสียงเพลงและเสียงดนตรี ก็ร่วมมาประกวดเช่นกัน  แต่ตอนนี้เรามาดูสำหรับระเบียบการสมัคร 'The Star ค้นฟ้า คว้าดาว ปี6' ที่ทุกคนรอคอยกันก่อนค่ะ

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครมีดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1   รับสมัครตัวแทนแต่ละภาค แบ่งตามวันและสถานที่ ดังนี้
ภาคกลาง
วันที่ 31ตุลาคม,1 และ 7 พฤศจิกายน 2552 ที่อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

ภาคใต้
รับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรม ลี การ์เด้น อ.หาดใหญ่       จ.สงขลา

ภาคอีสาน
รับสมัคร 21 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส              จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ
รับสมัคร 28 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว            จ.เชียงใหม่

ซึ่งในการรับสมัครและการคัดเลือกรอบแรกจะทำการรับสมัครและคัดเลือกตามจำนวนที่ใบสมัครกำหนดไว้
โดยผู้สมัครต้องร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง  ***ต้องเป็นเพลงของกลุ่มบริษัทในเครือ GMM GRAMMY เท่านั้น***  
(โดยการร้องสดไม่มีทำนองเพลงเป็นเวลา 30 วินาที)

สำหรับภาคกลาง มีกำหนดการเพิ่มเติมดังนี้
วันที่ 8 พฤศจิกายน  2552
ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรกเวลา 09.00 - 11.00น. ณ จุดรับสมัครและเข้ารับการคัดเลือกรอบ  2 จากคณะกรรมการ  เวลา 13.00น. เมื่อผ่านเข้ารอบ 3  ต้องแจ้งเพลงที่จะร้องกับเปียโน

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2552        
ผู้เข้ารอบ 3 ซ้อมร้องกับเปียโน และเข้ารับการคัดเลือกรอบ 3 กับคณะกรรมการ (โดยการร้องกับเปียโน) จะทำการประกาศผลหลังจากร้องเสร็จ


ขั้นตอนที่ 2   ผู้เข้ารอบร่วมทำกิจกรรม
ผู้เข้ารอบจาก 4 ภาค  ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพฯ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่รายการ  ซึ่งจะจัดที่พักและอาหารให้เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้น ( และค่าเดินทางโดยรถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ทั้งนี้ไม่รวมผู้ติดตาม )


ขั้นตอนที่ 3   คัดเลือกผู้เข้ารอบให้เหลือ 8 คน
ผู้เข้ารอบจาก 4 ภาคจะถูกคัดเลือกให้เหลือ 8 คนสุดท้าย   โดยทั้ง 8 คนต้องเข้าเก็บตัวที่กรุงเทพฯ  ตลอดการทำกิจกรรมและการแข่งขัน ( ทั้ง 8 คนสุดท้ายจะอยู่ในความดูแลของรายการจนกว่าจะได้รับการโหวตออก )


ขั้นตอนที่ 4   บันทึกเทป/ถ่ายทอดสดรอบ 8 คนสุดท้าย
ในการบันทึกเทป/ถ่ายทอดสด ผู้เข้าแข่งขันจะร้องเพลงตามโจทย์แต่ละอาทิตย์ เพื่อให้กรรมการและผู้ชมแสดงความคิดเห็น
ส่วนการคัดออกจะวัดจาก 100 เสียงในห้องส่ง (คิดเป็น 10% จากคะแนนทั้งหมด) และคะแนนโหวตทางโทรศัพท์ ผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออกไปสัปดาห์ละ 1 คน จนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศเพียง 1 คนเท่านั้น   8  คนสุดท้ายจะต้องเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดของบริษัท  GMM GRAMMY จำกัด ( มหาชน )


                                    คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1. ชายและหญิง อายุ 15 -28 ปี ( พ.ศ.2524 - พ.ศ.2537 ) ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและให้ที่อยู่ผู้ปกครองตามจริง  พร้อมทั้งเซ็นรับรองในเอกสาร (สามารถ print ใบยินยอมจาก web The Star ได้)
2. สมัครด้วยตัวเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง/พาสปอร์ตตัวจริง/ทะเบียนบ้านตัวจริง
3. รูปถ่ายขนาด 4 นิ้ว X 6 นิ้ว เห็นหน้าชัดเจน 2 รูป ขนาดครึ่งตัวและเต็มตัว
4. ยินยอมรับข้อตกลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบการข้างต้นและยินดีเซ็นใบสัญญาเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
5. ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา และ เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

     *** ทั้งนี้ทางรายการจะทำการบันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปออกอากาศตั้งแต่วันที่รับสมัครและเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ โดยผู้สมัครทุกคนรวมถึงครอบครัวและผู้ติดตามต้องยินยอมให้บันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปออกอากาศได้ทั้งหมด  โดยทางรายการจะถือว่าภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่ผลิตทั้งสิ้นทางรายการขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของรายการมา ณ ที่นี้

        คุณพร้อมแล้วยังค่ะ ที่จะมาร่วมกิจกรรมในการร้องเพลงให้กับกรรมการที่ใจดีฟังค่ะ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้นเป็นหลักก่อนนะค่ะ    หากคุณเป็นคนที่ใช่                   งั้นเรามาลุยกันเลยค่ะ

        สิก็เป็นคนนึงค่ะที่รักในการร้องเพลง และรักในเสียงเพลง ไม่ว่ามีการแข่งขันประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ตาม ก็จะมีสิอยู่ที่นั่นค่ะหาได้ไม่ยากเลย ถ้าไม่อยู่บนเวทีเพื่อประกวดเอง ก็จะอยู่ขอบเวทีเพื่อฟัง และให้กำลังใจเพื่อนผู้เข้าประกวดค่ะ เพราะเราถือว่าทุกคนคือเพื่อนใหม่ ทั้งหมดค่ะ  ไม่ใช่คู่แข่ง เราไปด้วยใจรักค่ะ แค่เราตั้งใจและทำมันให้ดีที่สุด ส่วนผลของมันจะออกมาเป็นยังไง มันก็แค่องค์ประกอบเท่านั้น แต่ประสบการณ์ที่เราได้รับมากกว่าค่ะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และที่สำคัญ ประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ค่ะ มูลค่าของมันอยู่ที่ใจ

         วันนี้สิขอมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกวด The star 6    ให้กับทุก ๆ ท่าน ที่รักในเสียงเพลงนะค่ะ การรับสมัครเริ่มตั้งแต่   09.00 น. รับสมัครจนกว่าใบสมัครจะหมดค่ะ  เมื่อมาถึงจุดรับสมัครรู้สึกตกใจมาก ๆ ทำไมคนมาประกวดเยอะมาก และคงจะเป็นครั้งที่มีผู้มาสมัครเยอะที่สุดสำหรับภาคใต้ ตั้งแต่มีการประกวด The star มา      ตอนมาถึงจุดที่รับสมัครเวลา 11.00 น. ค่ะ มากับเพื่อนที่ทำงานอยู่ บริษัทหาดทิพย์ เมื่อสิไปสมัครเพื่อนก็ไปทำหน้าที่ที่ซุ้มโค้กทันที   เนื่องจากบริษัทหาดทิพย์ได้ใจดีมาแจกโค้กให้กับผู้มาสมัคร The star6 สำหรับผู้เข้าสมัครอันดับแรกจะมีพี่ ๆ ทีมงานมาจัดคิวให้ค่ะ พอเข้าไปยังจุดรับสมัครพี่ทีมงานก็จะจัดแถวให้นั่ง แล้วก็ให้อ่านระเบียบการสมัคร พร้อมทั้งแบบสอบถามอีก 1 ใบ ในการได้รับข่าวสารจากการประกวดในครั้งนี้มาจากสื่อใดบ้าง ระหว่างที่นั่งดูระเบียบการอยู่นั้น      ก็จะมีพี่ ๆ จากบริษัทหาดทิพย์ที่ใจดีมาแจกโค้กให้กับผู้สมัครที่นั่งอยู่ประจำแถวคนละ 1 กระป๋องเพื่อเป็นการคลายร้อนกันก่อนค่ะ           หลังจากนั้นพี่ทีมงานก็จะมาเก็บระเบียบการ พร้อมแบบสอบถาม     กลับไป และยื่นใบสมัครให้กับเราแทนเพื่อให้เราได้กรอกรายละเอียดทั้งหมดค่ะ พร้อมอธิบายรายละเอียดในการสมัคร การตรวจสอบรูปถ่ายให้กับผู้เข้าสมัครเป็นการเบื้องต้นก่อน เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ที่นำรูปถ่ายมาผิดขนาด บางคนก็นำรูปถ่าย 2 นิ้วมา บางคนไม่เอา     รูปถ่ายมาพี่ ๆทีมงานก็จะแนะนำให้ไปถ่ายรูปที่สตูดิโอใกล้ ๆ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอคอยเพื่อที่จะยื่นไปสมัครอีกหลายชั่วโมงเลยค่ะ นานมากๆ เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก สิไปสมัครตั้งแต่11.00 น. แต่ได้ยื่นใบสมัครและติดNumber ในการประกวดจริง ๆ ก็ประมาณ 18.00 น.แล้วค่ะ ซึ่งตั้งแต่ 11.00 น. จนถึง 16.00 น. นั้น ผู้สมัครจะต้องยืนต่อแถวเพื่อรอในการยื่นใบสมัคร ซึ่งแถวยาวมาก ๆ และสถานที่ก็แคบมาก แถวจะเป็นเหมือนตัวของงูที่คดเคี้ยวไปมาหลายแถวมาก ๆ เดินกันจนเวียนหัว ยืนจนลืมเนื้อเพลงที่เตรียมไว้เลยค่ะ เพราะมันนานจริงๆ แต่ก็เข้าใจทางพี่ๆทีมงานค่ะว่าพี่เค้าก็เหนื่อยเหมือนกัน เนื่องจากทางทีมงานก็คงจะไม่คิดว่าจะมีผู้ที่มาสมัครที่หาดใหญ่เยอะขนาดนี้ เนื่องจากการรอคอยนานมากและต้องนั่งประจำที่ตลอด แต่สามารถออกไปด้านนอกได้นะค่ะพี่ ๆ ทีมงานไม่ได้ห้ามอะไร ทุกคนที่มาสมัครก็จะหันซ้ายหันขวาแล้วก็นั่งคุยกันค่ะ วันนั้นได้เพื่อนใหม่ๆ เพียบเลยค่ะในปีนี้ผู้สมัครใจภาคใต้แต่ละคน ไม่ธรรมดาเลยค่ะ แต่ละคนดีกรีระดับประเทศทั้งนั้นค่ะ อย่างน้องกล้วยที่เคยได้รับรางวัลจากเวที The Single มาแล้ว และน้องเบียร์ที่เป็นครูสอนร้องเพลงอยู่ที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้าที่กรุงเทพฯ และได้ประกวดทางโทรทัศน์ในรายการโคลนนิ่งด้วย นี่แค่ส่วนหนี่งเท่านั้นนะค่ะ อยากให้ทุกคนได้มาดูบรรยากาศในวันนั้นจริง ๆ ค่ะ ว่าชาวหาดใหญ่ของเราก็มีผู้ที่มีความสามารถมากมาย ที่ทุกคนไม่เคยรู้ และไม่เคยสัมผัสค่ะ แต่มีน้องอีก 1 คนที่นั่งอยู่ใกล้สิคนนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะ ได้ผ่านเวทีรายการ ตี 10 มาแล้ว จากดันดารา ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  และยังมีผู้มีความสามารถอีกหลายท่านค่ะที่เพิ่งลงเครื่องมาสด ๆ ร้อน จากกรุงเทพฯ เพื่อมาประกวดที่หาดใหญ่ ซึ่งจากการสอบถามจากพิธีการอย่างสิแล้ว (ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ) ก็ได้รับคำตอบว่าบางคนเกิดที่หาดใหญ่ แต่ไปโตที่กรุงเทพ บางคนก็เกิดที่กรุงเทพฯ แต่พ่อ แม่ เป็นคนหาดใหญ่ ก็มี บางคนพลาดการประกวดจากภาคกลาง ก็ลงใต้มาประกวดอีกรอบค่ะ นับถือจริง ๆ สำหรับผู้ที่มีความสามารถและมีความตั้งใจขนาดนี้ และที่สำคัญผู้เข้าประกวดทุกคนได้มีการเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีค่ะ ผู้สมัครทั้งหมดในวันนั้นเกือบ 2,000 คนค่ะ สิเป็นคนที่ 1,611 ไม่ต้องมีคำบรรยายเลยค่ะ ตอนเวลา 15.00 น. พิธีกรของรายการ The star (พี่แฟร้ง) หล่อมาก ๆ ค่ะ และที่สำคัญผอมมาก ๆ ไม่อ้วนเหมือนที่เราดูใน TV เลย น่าตาดีจริง ๆ แล้วพี่แฟร้งก็พูดเก่งมาก ๆ ใจดี และก็ไม่ถือตัวเลยค่ะ พี่แฟร้งออกมาประกาศว่าตอนนี้ใบสมัคร The star 6 เหลือในมือของผมแค่ 9 ใบสุดท้ายแล้วนะครับ ใครจะมาสมัครต้องวิ่งมาที่ผม 9 ท่านเท่านั้น เอาล่ะซิพี่แฟร้งงานเข้าแล้วค่ะ คนวิ่งมาตรึมเลย ก็เลยต้องให้พี่ ๆ ทีมงานจัดคิวให้ค่ะ ว่าใครมาก่อน 9 คนแรก เล่นเอาพี่แฟร้งเราเหงื่อตกเลยค่ะ  หลังจากที่ต่อคิวรอยื่นใบสมัครกันอยู่นานนั้น แถวก็ใกล้โต๊ะยื่นใบสมัครเข้ามาทุกทีแล้วค่ะ แล้วที่สำคัญหนูหิวมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้นู๋ยังไม่ได้ทานข้าวเลย เมื่อได้ยื่นใบสมัครแล้วและติด Number ที่จะเข้าประกวดแล้ว ก็แว้บไปกินข้าวทันทีค่ะ ไม่ไหวแล้วค่ะ ตอนนั้นเวลา 17.00 น. แล้ว   แต่ที่สำคัญตอนนี้ผู้ที่ Audition อยู่ชั้น 8 ยังหมายเลข 1,401 อยู่เลยค่ะ เหลืออีกตั้ง 200 คน รอไม่ไหวไปทานข้าวก่อนดีกว่า ก็ไปทานข้าวกับเพื่อนใหม่ค่ะ หลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานั่งรอที่เดิม พี่ ๆ ทีมงานก็เรียกน้องครับมานั่งตรงนี้เลย พี่ ๆ ทีมงานจัดแถวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นพี่ ๆ ทีมงานก็พาไปที่หน้าลิฟท์ และก็จัดแถวให้ 3 แถว แถวละ 10 คนค่ะ เพื่อรอขึ้นลิฟท์  และที่สำคัญต้องรอลิฟท์นานมาก ๆ ค่ะ เนื่องจากว่ามีแขกจากโรงแรมที่ใช้ลิฟท์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสงสารพี่ทีมงานมาก คงจะเหนื่อยกับการที่จะต้องพาสมาชิกในแถวที่ตนเองรับผิดชอบ คือ สมาชิก 10 คน + กับพี่ทีมงาน 1 คน รวมเป็น   11 คน  ขึ้นลิฟท์ไปด้วยกัน ลองคิดสภาพดูนะค่ะ บางครั้งมีคนอยู่ในลิฟท์ด้วยอีก 5 คน อัดกันเป็นปลากระป๋องเลยค่ะ แต่ก็สนุกดีค่ะ พอถึงชั้น 8 แล้ว ทุกคนเริ่มตื่นเต้นค่ะ เนื่องจากบรรยากาศเงียบมาก ๆ แล้วก็มีเฉพาะผู้ที่เข้าประกวดและทีมงานเท่านั้น โดยจะเดินแถวไปแถวละ 10 คนเพื่อไปยังสถานที่ที่พี่ ๆ ทีมงานได้เตรียมไว้ ให้ผู้สมัครได้นั่งรอและเตรียมตัวก่อนจะเข้าห้องไป Audition ค่ะ บรรยากาศตอนนั้นไม่มีคำบรรยายเลย เพราะพี่ๆ ทีมงานมาอธิบายให้ฟังว่าเมื่อไปถึงในห้องจะมีกรรมการนั่งอยู่ ทุกคนไม่ต้องแนะนำตัว ไปถึงก็ให้ร้องเพลงที่ตนเองเลือกไว้ได้เลย เป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งตอนนั้นก็มีแต่เสียงเพลงค่ะ เสียงเพลงมาจากผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ต่างซ้อมกันหน้าห้อง เพื่อเตรียมตัวขึ้นเขียง (อ้อไม่ใช่ค่ะ) เพื่อเข้า Audition กับคณะกรรมการค่ะ  สิเป็นคนแรกในแถวค่ะของเพื่อนอีก 9 คน ตื่นเต้นมาก ค่ะ พอไปถึงก็เปิดประตูเข้าไปในห้องค่ะ มีกรรมการนั่งอยู่ 2 ท่าน ไปถึงกรรมการก็พูดด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองมาก ๆ ค่ะ เราก็เลยไม่เครียดเท่าไหร่ ไปถึงสิก็ยกมือไหว้กรรมการค่ะพร้อมรอยยิ้ม ยิ้มไว้ก่อนค่ะ กรรมการก็บอกว่าสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้จะร้องเพลงอะไรเต็มที่เลยครับ สิก็ร้องเลยค่ะ ร้องเพลงนะค่ะ เพลงรักครั้งสุดท้าย ของโบว์สุนิตาค่ะ พอร้องจบ กรรมการก็บอกว่าร้องเพลงที่ 2 เลยครับ งงเลยเรา ทำไมคนอื่นเค้าร้องเพลงเดียวอ่ะ ก็ร้องเพลงที่ 2 ต่อเลยค่ะ เพลงคนเจ้าน้ำตา ของนิว+จิ๋ว The star พอร้องจบกรรมการก็บอกว่า เพลงที่ 3 ต่อเลยครับ สิก็ร้องต่อเลยค่ะ เพลงโทรหาครั้งสุดท้าย ของเอิร์น The star พอร้องจบกรรมการก็บอกว่าขอบคุณครับ พอมานั่งหน้าห้องก็ งง ว่าทำไมต้องร้องตั้ง 3 เพลงอ่ะ ลืมบอกไปค่ะว่าในใบสมัครจะมีช่องให้กรอกชื่อเพลงที่เราจะต้องร้องค่ะ ต้องกรอกให้หมดทั้ง 3 เพลง ซึ่งพอเพื่อนออกมาก็ถามเพื่อนว่าได้ร้องกี่เพลง เค้าก็บอกว่าเพลงเดียว บางคนก็ร้อง 1 เพลง บางคนก็ร้อง 2 เพลง บางคนก็ร้อง 3 เพลง พอทุกคนได้ร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่ ๆ ทีมงานได้พามาส่งที่หน้าลิฟท์ ก่อนถึงหน้าลิฟท์พี่ทีมงานบอกว่าน้อง ๆ ครับ พรุ่งนี้จะมีการติดรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ใครมาหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ขอให้ทุกคนโชคดันะครับ เราก็ถอดใจแล้ว ตกรอบอีกแล้วเรา แต่ไม่เป็นไรสนุกสนาน ขำ ๆ ชิว ๆ อยู่ดี ๆ พี่ทีมงานก็พูดว่าขอหมายเลข 1,611 กับอีกหมายเลขนึงในแถว รวมแล้ว 2 คน อยู่ก่อนนะครับ ส่วนที่เหลือกลับบ้านได้ งงเลยคราวนี้ งงกว่าเดิมอีก ทำไมมีหมายเลขของเราด้วยหว่า เพราะก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่ประกวดก่อนหน้านี้เค้าบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ร้องหลายเพลงอ่ะ กรรมการจะจดหมายเลขให้กับพี่ ๆ ทีมงาน หลังจากนั้นพี่ทีมงานก็จะบอกว่าหมายเลขไหนบ้างที่ต้องไปคัดเลือกอีกครั้งกับกรรมการอีกชุดนึง ด้านล่าง เราก็งงเลยว่ามาได้ไง แต่ก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะ ก็ตื่นเต้นเล็กน้อย พอมาถึงกรรมการชุดใหม่ด้านล่างก็ร้องเพลง 3 เพลงค่ะเหมือนเดิมเลย แล้วก็รอประกาศผลในวันต่อไปค่ะ  ในอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552  ตอนนั้นก็ประมาณ 19.00 น.แล้วค่ะ ก็ได้คุยกับเพื่อนใหม่หลายคนและก็ได้พูดคุยกันว่าไม่ว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเสมอ หากพรุ่งนี้ไม่มีชื่อของใครก็ไม่เป็นไร เพราะเราต้องไปเจอกันอีกแน่ ๆ ในปีหน้า บรรยากาศตอนนั้นจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมาก ๆ และทำกันมาเต็มที่ เต็มความสามารถของตนเองแล้วค่ะ และต่างคนก็ต่างแลกเบอร์โทรศัพท์กันไว้ เพราะจะได้โทรติดต่อกันหรือโทรเพื่อสอบถามว่าการประกาศผลเป็นยังไงบ้าง เพราะบางคนก็ไม่ได้มาดูผลด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อผลประกาศออกมาแล้ว  ก็ไม่มีชื่อสิค่ะ แต่ก็ไม่ได้เสียใจเราก็ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนของเรา ซึ่งมีผู้เข้ารอบประมาณ 18 คน โดยประมาณนะค่ะ แต่ไม่ถึง 20 คนแน่นอน จาก 2,000 คน หลังจากนั้นเราก็ได้อยู่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของเราที่เข้ารอบ และปลอบใจน้องบางคนที่ตกรอบแล้วน้องเค้าก็ยืนร้องไห้ด้วยความผิดหวัง ทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ ซึ่งมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ ค่ะ เพื่อนทุกคนมีความผูกพันธ์กันมาก  จนถึงวันนี้เพื่อนใหม่ของเราก็ยังติดต่อกันเสมอซึ่งทำให้เรารู้สึกว่า การมาประกวดในเวที The star 6 ครั้งนี้ ทำให้เราได้พบกับเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง แต่ที่สำคัญเหตุการณ์ทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งดี ๆ ทั้งหมดค่ะ ทุกคนมีแต่รอยยิ้มให้กัน ถึงแม้ว่าทุกคนจะเหนื่อยกับการรอคอย ทุกคนพูดคุยทักทายกันทั้งๆ ที่ไม่รู้จัก ทุกคนรักในเสียงเพลงเหมือนกัน ซึ่งถ้าใครไม่รักเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจก็คงจะไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้  เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และหาซื้อไม่ได้จริง ๆ ค่ะ

        อยากจะฝากบอกกับทุก ๆ คนที่รักในเสียงเพลง ชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจค่ะ หากมีโอกาสก็อยากให้มาสมัครร้องเพลงกันนะค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคมด้วย จะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมของเราดีกว่านะค่ะ สร้างสรรค์กันด้วยเสียงเพลงค่ะ รับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับไปมากมาย ไม่มีคำว่าแพ้ค่ะ ขอแค่คุณเอาชนะใจของคุณให้ได้เท่านั้นมันก็มีความหมายเกินพอแล้วค่ะ

          ขอขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน The star 6 ทุก ๆ ท่านค่ะ ที่เสียสละเวลามาดูแลผู้ที่มาสมัครทุกคนค่ะ พี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักมาก ๆ ดูแล  ผู้เข้าสมัครทุกคนเป็นอย่างดี พูดดี เป็นกันเอง หากไม่มีพี่ ๆ ทีมงาน    ก็คงไม่มีเราในวันนี้ค่ะ

          ขอบคุณเพื่อนบิ๋มค่ะ ที่อยู่บริษัทหาดทิพย์ นี่แหละค่ะเพื่อนตัวจริง เพื่อนที่คอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างกันเสมอ ขอบคุณนะเพื่อน

          ขอขอบคุณบริษัทแกรมมี่ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทำให้ทุกคนที่มีใจรักในการร้องเพลง ได้มาร่วมแสดงพลังกันค่ะ

          ขอขอบคุณบริษัทหาดทิพย์ ที่ใจดีมาแจกโค้กให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทุกคน โดยแจกไม่อั้นเลย ถ้าไม่มีโค้กผู้เข้าแข่งขันคงจะคอแห้งน่าดูเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

          ขอขอบคุณพี่แฟร้งค่ะ พิธีกร The star ที่น่ารัก ที่มีแต่รอยยิ้ม และคอยให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนอย่างเป็นกันเอง สร้างความสนุกสนานเฮฮาในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว ทุกคนยิ้มได้ หัวเราะได้ ก็เพราะพี่แฟร้งค่ะ และที่สำคัญขอบคุณนะค่ะที่ให้น้องสิได้ถ่ายรูปคู่กับพี่แฟร้งด้วย  ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ

         ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เข้าแข่งขันทุก ๆ คนนะค่ะ ที่มีแต่รอยยิ้ม ให้กันและกันเสมอ ให้กำลังใจกันทุกครั้ง เล่าประสบการณ์ในชีวิตของกันและกัน มาเล่าสู่กันฟัง ทั้งๆ ที่เพิ่งเจอกัน รู้จักกัน ขอบคุณสำหรับความ    ผูกพันธ์ ความเป็นห่วงเป็นใยกัน และที่สำคัญเพื่อน ๆ ผู้เข้าแข่งขัน  ทุกคนไม่เคยทิ้งกันแน่นอนค่ะ

         สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกับทุกคนค่ะ โดยเฉพาะชาวใต้ทุกคน   ไม่ว่าใครก็ตามค่ะที่เป็นตัวแทนของภาคใต้ที่ได้ผ่านเข้ารอบไปยังรายการ The star ได้ อยากให้ทุกท่านช่วยส่งเสียงเชียร์ ส่งกำลังใจ และช่วยโหวตให้กับเพื่อน ๆ ชาวใต้ของเราด้วยนะค่ะ เพราะ 1 เสียงของท่าน จะทำให้ความฝันของเค้าเป็นจริงค่ะ

     แล้วเจอกันปีหน้าฟ้าใหม่นะค่ะ  ทุกคน

     

สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2552 00:28 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2552 00:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อ้อย [IP: 192.168.100.112]
16 พฤศจิกายน 2552 10:36
#50860
มาเสริมให้นะ ว่า 1 ใน 19 คนที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์นะ มีน้องเกด น้องสาวของน้องแก้มด้วยนะ คุณแม่เขาพามาประกวดด้วย แล้วก็เข้ารอบตามที่พี่ม้าอรนภาเปรยไว้เมื่อตอนเขาขึ้นเวทีร้องคู่กับน้องแก้มคราวที่แล้วเน๊าะ แล้วก็คาดว่าเขาต้องติด 8 คนสุดท้ายอีกแน่ ๆ คงเป็นครอบครัว The star กันละครานี้ ยินดีด้วยกะคนที่เข้ารอบคะ
Ico48
กานต์ [IP: 61.19.78.44]
16 พฤศจิกายน 2552 12:53
#50864
อยากรู้รายชื่อผู้เข้ารอบ  5  คนของภาคใต้จัง  ถ้ามีรูปก็ดีนะ
Ico48
..... [IP: 124.157.148.146]
24 พฤศจิกายน 2552 19:09
#51294
จิงๆนะเราก็พึ่งไปมาอ่ะ เปงรอบของภาคอีสาน แต่เค้าไม่สนใจการร้องของเราเลย เพื่อนที่ต่อจากเราก็เหมือนกัน ไม่เข้าใจว่าเค้าเอามาตรฐานมาจากอะไร เหมือนกัน  แล้วไม่มีการอำนวยความสะดวกอะไรเลยช้ามาก ไปตั้งแต่เจ็ดโมง กว่าจะได้ร้องก็2ทุ่ม แล้วเหมือนเค้าจะฟังแค่ผ่านๆไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำ
Ico48
จอมป่วน [IP: 202.28.66.115]
08 ธันวาคม 2552 12:53
#51795
อยากดูภาพผู้เข้ารอบเดอะสตาร์6ของภาคใต้จังเรย
Ico48
คนอยากรู้ [IP: 118.173.150.78]
15 ธันวาคม 2552 15:46
#52050

อยากรู้จังว่าคนสมัครตั้งเยอะ  ใช้วิธีการคัดเลือกอย่างไร   กรรมการต้องฟังการร้องเพลงมากขนาดนั้น  ไม่เหนื่อยและเบลอบ้างเหรอ  แสดงว่าคนที่ได้เข้ารอบต้องมีดวงที่ดีจริงๆ  และคงต้องมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เป็นของตนเองแน่ๆเลย จึงได้เข้ารอบ ใช่ป่าว 

 ยังไม่มีรูปเลยค่ะสำหรับ 5 คนสุดท้ายที่เข้ารอบเดอะสตาร์ 6  พยายามหาอยู่เหมือนกันค่ะ หากมีข่าวความคืบหน้าจะรีบมารายงานให้ทราบนะค่ะ

ตอบความคิดเห็นที่ 3 : นะค่ะ จริงๆแล้วสิก็อยากไปประกวดต่อที่ภาคอีสานเหมือนกันค่ะ เสียดาย ที่จริงจะได้เจอกันค่ะ ตอนสิประกวดภาคใต้ก็นานนะค่ะ คนเยอะมาก ๆเลย เค้าไม่สนใจเหมือนกันค่ะ ทั้งตอนเวลาเรารอการสมัคร และตอนเราร้องเพลงค่ะ การอำนวยความสะดวกนั้น เข้าใจว่าทางทีมงานคงไม่ทราบจริง ๆ ว่าในภาคใต้จะมีคนประกวดเยอะขนาดนี้ทีมงานก็เลยน้อยไปนิดนึงค่ะ ขนาดตอนทีมงานกินข้าวผู้สมัครยังต้องนั่งรอเลยค่ะ เนื่องจากว่ามีทีมงานไม่พอในการมาเปลี่ยนกัน ส่วนมาตรฐานนั้นก็พูดยากนะค่ะ เพราะทุกคนต่างมีความสามารถตามแบบฉบับของตนเองทั้งนั้นค่ะ กรรมการชุดแรกน่าจะลำบากใจมากที่สุด แต่ไม่เป็นไรค่ะ ปีหน้ายังมีนะ

 

Ico48
egisen [IP: 125.27.124.217]
15 กุมภาพันธ์ 2553 10:13
#54165

เดอะสตาร์ทุกคนสู้ๆ

Ico48
เมย์ [IP: 119.42.76.9]
22 กุมภาพันธ์ 2553 12:41
#54420

ชอบพี่เซ็นที่สุดเลย  เป็นกำลังจัยให้นะค่ะ

สู้  สู้นะ ขอให้พี่ซ็นเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะค่ะ

จาก  แฟนคลับพี่   รักเซ็นนนนนนน

Ico48
สาวกคนรักพี่เซ็น [IP: 119.42.76.9]
22 กุมภาพันธ์ 2553 12:48
#54421

สู้  สู้นะค่ะพี่เซ็น

พี่เซ็นน่ารัก  โ  ค  ต  ร

ร้องเพลงก็เพราะ

พี่เซ็นไอดอลพวกเราเลยนะรู้เปล่าพี่เซ็นสุดยอด

สู้ชีวิตจังเลยนะ  สู้  สู้  คร้า

มาแล้วค่ะมา Update  ข่าวคราวของผู้เข้าประกวด The star 6  ของภาคใต้

ซึ่งมีทั้งหมด 4 คน  ดังนี้"ซี"อรณิชา อรรจนกุล หมายเลข H0972  "กล้วย"อังคณา แซ่หลี หมายเลข H0193 "ลูกเกด"จิณภัค เปียกลิ่น หมายเลข H1186

"กัน" นภัทร อินทร์ใจเอื้อ หมายเลข H1356 

 

Ico48
นก [IP: 125.26.22.99]
02 มีนาคม 2553 08:41
#54752
พี่หมอริทสู้ๆๆๆๆ
Ico48
TANAPORN [IP: 114.128.52.220]
09 มีนาคม 2553 10:49
#55133
เป็นกำลังใจให้พี่ลูกเกต  ชอบพี่มากเลยค่ะ จะโหลดเบอร์  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1   อยากให้พี่ลูกเกตเป็น THE   STAR  6 ให้ได้นะค่ะ 
Ico48
miw [IP: 114.128.52.220]
09 มีนาคม 2553 10:59
#55134

ชอบพี่ลูกเกตม๊าก.......................มาก จะโหลดให้นะคะ  เบอร์1,1,1,1,1,1,,1,1,1,,1,1,1,1,,1,1,1,1,1,1

,1,1,1,1,11111111111111111111111111111

เเละชอบพี่ไอซ์เหมือนกัน จะโหลดในคะเบอร์  22222222222222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222

Ico48
แนน [IP: 125.27.144.217]
11 มีนาคม 2553 14:33
#55221

ขอให้พี่พี่ทั้ง8คนทำให้เต็มที่นะคะ  ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  เป็นกำลังใจให้นะคะ  ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะลองดูสักครั้ง

Ico48
แนน [IP: 125.27.144.217]
11 มีนาคม 2553 14:35
#55222
เชียร์111111111111111111111112222222222222222222222223333333333333333333333333444444444444444444444445555555555555555555555555666666666666666677777777777777777788888888888888888888888
Ico48
จุ๋ม [IP: 118.174.64.107]
15 มีนาคม 2553 11:00
#55339

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะค่ะจะคอยเป็นกำลังใจให้

Ico48
bra bra [IP: 117.47.143.176]
16 มีนาคม 2553 20:01
#55397
พี่เกตสู้ๆ
Ico48
jack [IP: 58.137.61.86]
29 มีนาคม 2553 01:13
#55785

ว้า เราไม่เคยดูเลย

 

Ico48
maytom [IP: 202.143.142.146]
02 มิถุนายน 2553 13:48
#57535

อยากประกวด the star จังเลย

Ico48
คน lovely [IP: 110.49.114.68]
27 กรกฎาคม 2553 18:43
#59104

อย่ากไปประกวดบ้างจัง......คอยดูจะไปประกวดให้ดู   ts 10

Ico48
ิิbb [IP: 58.8.140.190]
06 พฤศจิกายน 2553 15:54
#61370
อยากทราบว่าคนที่ถูกเรียกอยู่ในรอบแรก คือได้แร้วหรือว่ายังงัยอ่าค่ะ แร้วที่บอกให้กลับบ้านรอมาฟังผลคือตกรอบจิงๆหรือว่ารอฟังผลที่จะติดประกาดแร้วออดิชั่นรอบสองเลย
Ico48
รุจ [IP: 125.25.248.26]
28 April 2011 17:19
#65128

ไม่ได้ประกวดขอได้ไปดูก็ยังดี

ที่พักเกาะเสม็ด

ส่วนใหญ่คนที่ถูกเรียกในรอบแรก ต้องไปคัดเลือกในรอบต่อไปอีกคะเพื่อหาตัวแทนภาค แร้วที่บอกให้กลับบ้านมารอฟังผล ก็คือส่วนใหญ่จะไม่ได้คะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ