นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 1566 0
พิธีมอบเงินช่วยเหลือพี่ฮีโร่ รปภ.คนดีศรีม.อ. [R] 25 1
การซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยการอพยพหนีไฟในอาคารสูง ประจำปี 2556 1801 0
เลขานุการจัดประชุมมือใหม่ อยากเล่าเรื่อง 1573 2
ทำงานภายใต้ความกดดันอย่างไรให้มีความสุข 2387 2
12 วิธีแก้เซ็ง 2246 2
การแข่งขันกีฬาสามัคคี วิทยาเขตหาดใหญ่ [R] 9 0
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข style ถุงแป้ง 2947 11
คณะอุตสาหกรรมเกษตรต้องการอาสาสมัครเพื่อมาบรรจุอาหารยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 1475 0
บรรจุอาหารยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2134 2
การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ปี 2553 2309 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญทุกท่าน มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น 1676 0
ประสบการณ์การเข้าประกวด “Thailand’s Got Talent พรสวรรค์ บันดาลชีวิต” ครั้งแรกของชีวิต 2072 2
การประกวด The star 6 ภาคใต้ ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 17315 24