นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ขอเชิญอบรมการทำผลงานฯ เพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ

เรียน บุคลากร ม.อ. ผู้สนใจทุกท่าน และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ ด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง “การทำผลงานวิชาการจ... more »
By ศศิธร คงทอง   created: 05 May 2008 19:52 Modified: 05 May 2008 19:52 [ Report Abuse ]

(6) คกก.สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข. หาดใหญ่ รายงานตัวต่อ ท่านอธิการบดี

หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2550 นายศักดา โชโต ประธานสภาฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรายงานตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของบุ... more »
By ศศิธร คงทอง   created: 20 March 2008 18:53 Modified: 21 March 2008 13:01 [ Report Abuse ]

(8) ร่วมสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์ “พระราชบิดา” ในวาระ 40 ปี ม.อ.

เรียนเชิญ ชาว ม.อ. ทุกท่าน ร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่!!!ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สภาข้าราชการ (พนักงาน และลูกจ้าง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งกอล์ฟการกุศล” ณ สนามกอล์ฟ... more »
By ศศิธร คงทอง   created: 29 January 2008 12:16 Modified: 29 January 2008 12:19 [ Report Abuse ]

(2) เชิญกรรมการสภาข้าราชการประชุม ครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการสภาข้าราชการฯ ทุกท่านตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งทุกท่านเป็นกรรมการสภาฯ แล้วนั้น ในการนี้ ท่านประธานสภาฯ (คุณศักดา โชโต) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่... more »
By ศศิธร คงทอง   created: 28 November 2007 13:53 Modified: 28 November 2007 13:53 [ Report Abuse ]

(1) ครั้งแรกกับบทบาทกรรมการสภา ขรก. ม.อ. วข.หใ

เนื่องจากเพิ่งได้เป็นกรรมการฯ ครั้งแรก ... ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันอย่างไร อ่าน บทบาท และหน้าที่ในเอกสารแนบก็พอเข้าใจอยู่ ก็เลยตามล่าหา e-mail ของสมาชิกของหน่วยงานที่เราเป็นผู้แทน มี mail group บ้าง ไม่มีบ้างก็ว่ากันไป โดยแจ้งไปว่าตามที่ดิฉั... more »
By ศศิธร คงทอง   created: 07 November 2007 18:02 Modified: 07 November 2007 18:04 [ Report Abuse ]