นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1753
comment: 1

ครั้งแรกกับบทบาทกรรมการสภา ขรก. ม.อ. วข.หใ

อย่างไรก็ตาม ดิฉันเองก็ต้องเข้าไปชิมลางบรรยากาศการประชุม และคงต้องเรียนรู้ลักษณะการทำงานของสภาข้าราชการฯ สักระยะก่อน ... แล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง
เนื่องจากเพิ่งได้เป็นกรรมการฯ ครั้งแรก ... ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันอย่างไร    อ่าน บทบาท และหน้าที่ในเอกสารแนบก็พอเข้าใจอยู่  ก็เลยตามล่าหา e-mail ของสมาชิกของหน่วยงานที่เราเป็นผู้แทน มี mail group บ้าง ไม่มีบ้างก็ว่ากันไป  โดยแจ้งไปว่า

ตามที่ดิฉัน น.ส.ศศิธร คงทอง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)
ได้รับการเสนอชื่อ (สรรหา) ให้เป็นกรรมการสภาข้าราชการ ม.อ. วข.หาดใหญ่ (ปี 2550-2) เป็นครั้งแรก   ซึ่งเป็นผู้แทนของ 6 หน่วยงาน คือ
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. สำนักวิจัยและพัฒนา
3. ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
4. สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
5. โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
6. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ในการนี้ รองอธิการบดี วข.หาดใหญ่ได้เชิญกรรมการตัวแทนหน่วยงานเพื่อดำเนินการสรรหาประธานสภาข้าราชการฯ และตำแหน่งอื่นๆ  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สนอ.

จึงเรียนมาเพื่อทุกท่านทราบ และหากท่านใดมีข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่จะฝากให้เสนอต่อสภาข้าราชการฯ (หากมีโอกาส และไม่เฉพาะคราวประชุมนี้)  ท่านสามารถเสนอได้ตลอดระยะเวลาจนกว่าดิฉันจะพ้นจากตำแหน่ง มาที่ sasitorn.k@psu.ac.th (หรือ post ความเห็นต่อบันทึกนี้)  

ซึ่งอย่างไรก็ตาม  ดิฉันเองก็ต้องเข้าไปชิมลางบรรยากาศการประชุม และคงต้องเรียนรู้ลักษณะการทำงานของสภาข้าราชการฯ สักระยะก่อน ... แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังตามวาระและโอกาสที่อำนวย (นายไปรษณีย์ ม.อ. นั่นเอง อิอิ พาดพิงเพื่อนหล่าวเรา) ...จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถ...


 
created: 07 November 2007 18:02 Modified: 07 November 2007 18:04 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
อิมจัง (Recent Activities)
07 November 2007 18:38
#1196
  • โห งงเลย อำนวย นายไปรษณีย์ - -* คิดได้ไงเนี่ย
  • สู้นะคะ จะเอาใช่ช่วยเชียร์ (ฑิฆัทพร) 555

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.232.129.123
Message:  
Load Editor
   
Cancel or