นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3536
ความเห็น: 0

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการใช้คำนำหน้านาม

ที่ประชุม ค.บ.ม.มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 มีมติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม
             ที่ประชุม ค.บ.ม.มหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550  มีมติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม  ดังนี้                1. การใช้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (เช่น  รายงานการประชุม  หนังสือภายในต่างๆ)  ให้ใช้คำนำหน้านามเรียงตามลำดับ ดังนี้

                    (1)  ตำแหน่งทางวิชาการ  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์,  ศาสตราจารย์ 

                    (2)  ยศ  ได้แก่  ร.ต.อ., พล.อ.

                    (3)  วุฒิการศึกษา  ถ้าจบปริญญาเอก  ก็ใช้  ดร.                    (4)  ตำแหน่งทางวิชาชีพ  ได้แก่   นายแพทย์, ทันตแพทย์

                    (5)  ฐานันดรศักดิ์   ได้แก่  ม.จ., ม.ร.ว., ม.ล.  เป็นต้น               

              

                 2. การใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น  คำสั่งต่างๆ                    2.1 กรณีติดต่อเป็นทางการ ให้ใช้คำนำหน้านามเรียงตามระเบียบงานสารบรรณ  ดังนี้                                (1)  ตำแหน่งทางวิชาการ                                (2)  ยศ                                (3)  ฐานันดรศักดิ์                    2.2 กรณีติดต่อในวงวิชาชีพเดียวกันหรือไม่เป็นทางการ  การใช้คำนำหน้านาม   ให้ใช้ได้ตามความเหมาะสม                 สำหรับการทำหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง หรือทำวีซ่า    ให้ใช้คำนำหน้านามเฉพาะ นาย นาง นางสาว
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): คำนำหน้านาม
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มกราคม 2551 10:05 แก้ไข: 09 มกราคม 2551 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ