นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ล้านดวงใจ รวมเป็นหนึ่ง เพื่อพ่อของแผ่นดิน 1863 2
แสดงความยินดีบัณฑิตทุกท่าน : 2555 1498 0
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 2125 2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 22 กันยายน 2554 2387 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2189 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : กล่าวคำปฏิญญาณผู้สำเร็จการศึกษา 21 กันยายน 2554 2499 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์ 21 กันยายน 2554 2102 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะนิติศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1901 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 กันยายน 2554 2075 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554 2130 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1965 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปศาสตร์ 21 กันยายน 2554 2010 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 21 กันยายน 2554 1666 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 กันยายน 2554 1527 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1717 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1674 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเศรษฐศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1649 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 21 กันยายน 2554 1807 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 กันยายน 2554 1699 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะการแพทย์แผนไทย 21 กันยายน 2554 1640 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเภสัชศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1840 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : บัณฑิตวิทยาลัย 21 กันยายน 2554 2142 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 21 กันยายน 2554 1923 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : พิธีรับเสด็จ 2172 0
อะไรที่สำคัญกว่า 2662 2
มาร์ชสงขลานครินทร์ : สงขลานครินทร์เกมส์ 2580 1
ผสมสีสัน ผสานพลัง : สงขลานครินทร์เกมส์ 2329 3
ขอแสดงความยินดีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๔ 3218 1
ข่าวพระราชสำนักช่อง ๕ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ 2706 1
ข่าวพระราชสำนัก ช่อง ๓ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ 2186 0
ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3334 1
แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๓ 3037 0
ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ สู่รั้งสงขลานครินทร์ 3011 0
ไทย--ส่งใจ-->ญี่ปุ่น 2468 1
รถไฟฟ้า มาหา ณ ม.อ. 2184 0
PSUTV ชวนย้อนอารมณ์ชม.."น้ำท่วม..กับ..น้ำใจ" 2553 2093 1
พระองค์ภาฯ ทรงเปิดอาคารเรียนคณะนิติศาศตร์ ม.อ. 9256 3
ขอบคุณสื่อมวลชน-อสมท 2572 0
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อวยพรปีใหม่แก่ชาว ม.อ. 1947 0
ชาวสงขลานครินทร์ ขอพรวันปีใหม่ 2278 0
พระบารมีปกเกล้าชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6765 1
HAPPY NEW YEAR 1905 0
16 ประเทศ ร่วมปฏิญญาปัตตานีด้านอิสลามศึกษามุ่งมั่นให้ ม.อ.ปัตตานีเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา 2559 2
วีดิทัศน์..ม.อ.ถวายพระพรฯ ในหลวง 2329 1
5 ธันวามหาราช ม.อ.รวมใจถวายพระพร 3063 1
ชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์ท่านอธิการบดี : ชาวม.อ.อยู่เคียงข้างผู้ประสบภัย 1505 1
สึนามิจะถล่มไทยในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือไม่? 3864 1
PSUTV ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2615 0