นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ล้านดวงใจ รวมเป็นหนึ่ง เพื่อพ่อของแผ่นดิน 1494 2
แสดงความยินดีบัณฑิตทุกท่าน : 2555 1248 0
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1833 2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 22 กันยายน 2554 2050 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 1831 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : กล่าวคำปฏิญญาณผู้สำเร็จการศึกษา 21 กันยายน 2554 2139 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1737 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะนิติศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1532 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 กันยายน 2554 1725 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1784 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1647 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1727 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 21 กันยายน 2554 1386 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 กันยายน 2554 1254 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1490 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1409 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเศรษฐศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1365 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 21 กันยายน 2554 1503 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 กันยายน 2554 1381 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะการแพทย์แผนไทย 21 กันยายน 2554 1340 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเภสัชศาสตร์ 21 กันยายน 2554 1481 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : บัณฑิตวิทยาลัย 21 กันยายน 2554 1867 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 21 กันยายน 2554 1641 0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : พิธีรับเสด็จ 1773 0
อะไรที่สำคัญกว่า 2325 2
มาร์ชสงขลานครินทร์ : สงขลานครินทร์เกมส์ 2256 1
ผสมสีสัน ผสานพลัง : สงขลานครินทร์เกมส์ 2015 3
ขอแสดงความยินดีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๔ 2967 1
ข่าวพระราชสำนักช่อง ๕ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ 2373 1
ข่าวพระราชสำนัก ช่อง ๓ :พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ 1874 0
ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2909 1
แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๓ 2648 0
ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ สู่รั้งสงขลานครินทร์ 2576 0
ไทย--ส่งใจ-->ญี่ปุ่น 2136 1
รถไฟฟ้า มาหา ณ ม.อ. 1893 0
PSUTV ชวนย้อนอารมณ์ชม.."น้ำท่วม..กับ..น้ำใจ" 2553 1774 1
พระองค์ภาฯ ทรงเปิดอาคารเรียนคณะนิติศาศตร์ ม.อ. 8753 3
ขอบคุณสื่อมวลชน-อสมท 2340 0
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อวยพรปีใหม่แก่ชาว ม.อ. 1684 0
ชาวสงขลานครินทร์ ขอพรวันปีใหม่ 2075 0
พระบารมีปกเกล้าชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6361 1
HAPPY NEW YEAR 1636 0
16 ประเทศ ร่วมปฏิญญาปัตตานีด้านอิสลามศึกษามุ่งมั่นให้ ม.อ.ปัตตานีเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา 2305 2
วีดิทัศน์..ม.อ.ถวายพระพรฯ ในหลวง 2065 1
5 ธันวามหาราช ม.อ.รวมใจถวายพระพร 2816 1
ชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์ท่านอธิการบดี : ชาวม.อ.อยู่เคียงข้างผู้ประสบภัย 1331 1
สึนามิจะถล่มไทยในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือไม่? 3700 1
PSUTV ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2432 0