นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 กันยายน 2554

คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 กนยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 21:15 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 21:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปศาสตร์ 21 กันยายน 2554

คณะศิลปศาสตร์ 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีก... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 21:09 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 21:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 21 กันยายน 2554

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานคร... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:55 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 กันยายน 2554

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:48 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์ 21 กันยายน 2554

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 21 กันยาย... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:42 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 กันยายน 2554

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประ... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:36 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 21:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเศรษฐศาสตร์ 21 กันยายน 2554

คณะเศรษฐศาสตร์ 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 21 กันยายน 2554 เป็นวันแรก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณบดีคณะเศรษฐศาสต... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:23 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 21 กันยายน 2554

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553วันที่ 21 กันยายน 2554 เป็นวันแรก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Ref : โทรทั... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:13 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 กันยายน 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 21 กันยายน 2554 เป็นวันแรกณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:08 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2553 : คณะการแพทย์แผนไทย 21 กันยายน 2554

คณะการแพทย์แผนไทย 21 กันยายน 2554 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 21 กันยายน 2554 เป็นวันแรกณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ref :http://www.... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 20:01 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 20:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]