นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2594
ความเห็น: 1

โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร

วันนี้มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ

โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร

มีแนวคิดมาจากท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เห็นความสำคัญของการเกษตรจึงจัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนม.ปลายเห็นคุณค่าและความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณค่าในการผลิตทางการเกษตร และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจที่จะศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2555 นี้ 

โดยคณะกรรมการจะประกาศผลการคัดเลือกในรอบแรก 8 โครงงาน เพื่อนำมาจัดแสดง ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-19 สิงหาคม 2555

 

สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7428 6049

-----------------ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันเยอะๆ นะคะ---------------------

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 เมษายน 2555 16:36 แก้ไข: 25 เมษายน 2555 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เจ้าของโครงการที่ผ่านการคัดเลือกที่นำตัดสินในรอบสุดท้าย มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะ

ผู้ชนะเลิศ และมีความสามารถในการเรียนดี อาจได้รับการพิจารณาได้รับทุนเรียนกาศึกษา ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพื่อพัฒนาเป็นคนเก่ง คนดี ใช้ความสามารถพัฒนาการเกษตรไทย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ