นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1209
ความเห็น: 0

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน

พิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๙

อดีต ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน

............................................................

กำหนดการ

๐๙.๓๐ น.   ดนตรีสากลบรรเลง

๑๐.๐๐ น.    ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

๑๐.๓๐ น.    ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี

                 รับชมวีดิทัศน์สดุดีเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

                 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนประจำตำแหน่งบนเวที                 

๑๑.๐๐ น.     รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวสดุดีเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน และมอบครุยวิทยฐานะ

                   ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์ 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบของที่ระลึก

                   คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอบของที่ระลึก

                   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึกแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

                   ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึกแด่ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กล่าวแสดงความขอบคุณ

                   บันทึกภาพร่วมกัน

๑๒.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

                  เสร็จพิธี

   -------------------------------------------------------------------------


ผู้ร่วมงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑๐ ท่าน

ผู้แทนจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน  ๒๑ ท่าน 

ผู้เกษียณอายุราชการจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑๒ ท่าน

  ------------------------------------------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มกราคม 2559 10:18 แก้ไข: 22 มกราคม 2559 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.107.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ