นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1359
ความเห็น: 8

ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา

๒ เมษายน ๒๕๕๙

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ขอจงทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


"นารีรัตนา” เพลงเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

 *************************

ด้วยในวันที่ 2 เมษายน ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทรัพยากรธรรมชาติพร้อมใจถวายพระพรด้วยการสวมเสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระชนมวารสวมเสื้อสีม่วง เพื่อป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

ดอกไม้
People who like this: Ico24 ปราณี , Ico24 มิกกี้, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต

ผู้แทนจากภาควิชาพืชศาสตร์ ธรณีศาสตร์ วาริชศาสตร์


 

 

 

ผู้แทนจากภาควิชาสัตวศาสตร์  การจัดการศัตรูพืช และพัฒนาการเกษตร

 

 

ผู้แทนจากงานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ

 

 

ผู้แทนจากหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้แทนจาก หน่วยการเจ้าหน้าที่  หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา งานหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

ผู้แทนจากฝ่ายวิจัยและบริการกลาง  งานคลังและพัสดุ  หน่วยสารบรรญ


 

 ผู้แทนจากหน่วยพัสดุ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.107.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ