นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(3) ปิงปองป้องกันอัลไซเมอร์

แพทย์แนะป้องกันอาการสมองเสื่อมด้วยการออกกำลังกายสมองอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด จะทำให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า“สมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์” เป็นภาวะที่มีอาการสำคัญ คือ... more »
By ศรีนรา   created: 06 January 2017 08:34 Modified: 06 January 2017 08:34 [ Report Abuse ]

(0) สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ =;o =;o=;o =;o=;o =;o=;o =;o=;o =;o=;o =;o=;o more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 06 January 2017 08:00 Modified: 06 January 2017 08:00 [ Report Abuse ]

(1) ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ศิษย์เก่าดีเด่นของUniversity of the Philippines มอบโดย SEARCA

ด้วย The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Researchin Agriculture (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี โดยมีการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งประเทศไทยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจือ สุท... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 20 December 2016 15:30 Modified: 21 December 2016 10:11 [ Report Abuse ]

(0) ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

กำหนดการประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 “พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพุธที่ 9 พฤศจิกาย... more »
By ศรีนรา   created: 31 October 2016 22:43 Modified: 01 November 2016 00:53 [ Report Abuse ]

(0) สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ม.อ.

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันอังค... more »
By ศรีนรา   created: 23 September 2016 13:46 Modified: 23 September 2016 13:52 [ Report Abuse ]

(0) 12 สิงหา ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณกองอำนวยการ งานเกษตรภ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 04 August 2016 02:48 Modified: 04 August 2016 05:32 [ Report Abuse ]

(0) รับซื้อเมล็ดสะเดาช้าง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับซื้อ... เมล็ดสะเดาช้าง ติดต่อ โทร. 0-7428-6045 วัน-เวลาราชการ E-mail : natural.psu@gmail.com ..19 มิถุนายน 2559.. more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 19 June 2016 11:15 Modified: 19 June 2016 11:45 [ Report Abuse ]

(2) แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข

แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ... more »
By ศรีนรา   created: 25 May 2016 11:19 Modified: 25 May 2016 11:19 [ Report Abuse ]

(0) ฝึกอบรม การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดฝึกอบรม เรื่องการจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก.. 1. ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก 2. ชุมชนบ้านม่วงค่าย 3.... more »
By ศรีนรา   created: 17 May 2016 10:21 Modified: 17 May 2016 13:32 [ Report Abuse ]

(2) ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่น ปี 2558

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าKochi University... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 27 April 2016 16:18 Modified: 27 April 2016 16:37 [ Report Abuse ]