นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(0) มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์

ศุกร์ 8 เมษา มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานไทร อาคาร ๓ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม : พิธีสงฆ์ แต่งกายผ้าไทยสีสันสดใส และรดน้ำดำหัว กำหนดการ ๐๘.๓๐ ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 04 April 2016 16:32 Modified: 04 April 2016 16:32 [ Report Abuse ]

(9) ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "นารีรัตนา” เพลงเฉลิมพระเก... more »
By ศรีนรา   created: 01 April 2016 11:03 Modified: 01 April 2016 11:38 [ Report Abuse ]

(0) ก้าวไปกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เราชาวทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญน้องพี่ชาวทรัพยฯ "ทุกท่าน" ร่วมประชาพิจารณ์เรื่อง "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ" วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องป... more »
By ศรีนรา   created: 29 Febuary 2016 15:41 Modified: 29 Febuary 2016 15:42 [ Report Abuse ]

(0) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน

พิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ดำ... more »
By ศรีนรา   created: 22 January 2016 10:18 Modified: 22 January 2016 10:49 [ Report Abuse ]

(0) Happy New Year 2016 : 2 เกลอ (_ _) ใบ้ และสาวงามชาวทรัพยฯ หรรษา พาสนุก

Happy New Year 2016 : 2 เกลอ (_ _) ใบ้ และสาวงามชาวทรัพยฯ หรรษา พาสนุก :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:> more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 06 January 2016 20:24 Modified: 06 January 2016 20:24 [ Report Abuse ]

(0) Happy New Year 2016 : อวยพรจากใจผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Happy New Year 2016 : อวยพรจากใจผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:> more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 06 January 2016 14:29 Modified: 06 January 2016 14:30 [ Report Abuse ]

(0) Happy New Year 2016 : save world save life

Happy New Year 2016 : save world save life คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:> more »
By ศรีนรา   created: 06 January 2016 11:52 Modified: 06 January 2016 11:52 [ Report Abuse ]

(0) Happy New Year 2016 : FANTASY ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Happy New Year 2016 : FANTASY ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:> more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 04 January 2016 13:30 Modified: 04 January 2016 13:30 [ Report Abuse ]

(1) Happy New Year 2016 : รอสายคนโสด

Happy New Year 2016 : รอสายคนโสด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:> more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 04 January 2016 11:15 Modified: 04 January 2016 11:15 [ Report Abuse ]

(0) Happy New Year 2016 : ทรัพยา เกษตร เอ็กเซอร์ไซด์

ทรัพยา เกษตร เอ็กเซอร์ไซด์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>: more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 04 January 2016 11:04 Modified: 04 January 2016 11:06 [ Report Abuse ]