นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(17) เกษตรแดนสะตอ ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ม.อ.หาดใหญ่ (1)

ร่วมต้อนรับ 10 สถาบันสู่รั้วสงขลานครินทร์6 - 12 ธันวาคม 2552 จะมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน อาจารย์-เจ้าหน้าที่ ประมาณ 60 ท่าน จากสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร จำนวน 11 สถาบัน จะเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดย... more »
By ศรีนรา   created: 30 November 2009 00:03 Modified: 16 April 2010 17:27 [ Report Abuse ]

(1) รับสมัคร ปโท สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรชายฝั่ง

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรชายฝั่ง (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์********************************** เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความ... more »
By ศรีนรา   created: 23 November 2009 22:00 Modified: 16 April 2010 17:27 [ Report Abuse ]

(12) สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาช้าเล็กน้อย..กับภาพบรรยากาศสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงที่ตั้งใจนำมา share ให้ได้ชมกัน หลังจาก(ศิษย์)พี่ไทยมุงกับน้องอุโยะจัง..นำมาให้ชมกันบ้างแล้ว..ต่างสถานที่ ต่างมุม แต่บรรยายกาศไทยๆ กับการอนุรักษ์ประเพณีไทย "ลอยกระทง" ของเหล่าลูกพร... more »
By ศรีนรา   created: 05 November 2009 16:54 Modified: 05 November 2009 19:36 [ Report Abuse ]

(0) "ลูกพระบิดา สงขลานครินทร์" คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวัน "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

วัน “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 24 กันยายน 2552 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ลูกพระบิดา สงขลานครินทร์" คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมแสดงถึงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิต... more »
By ศรีนรา   created: 28 September 2009 00:12 Modified: 16 April 2010 17:28 [ Report Abuse ]

(2) สานสายใย ใจทรัพยากร

สานสายใย ใจทรัพยากร สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ จากเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ เวลา 09.00 น.ผู้เกษียณอายุราชการรศ.เสาวนิตคูประเสริฐภาควิชาสัตวศาสตร์ครูนิต ป้านิต น้าน... more »
By ศรีนรา   created: 25 September 2009 09:15 Modified: 16 April 2010 17:28 [ Report Abuse ]

(0) รับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ

หากสนใจต้องการร่วมงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft officeมีทักษะในการประสานงานมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีจิตอาสา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ... more »
By ศรีนรา   created: 23 September 2009 23:14 Modified: 16 April 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(9) หอยแมลงภู่ วิกฤติด้วยสาเหตุใด

จากที่ได้มีข่าวการตายของหอยแมลงภู่ หมู่ที่ 1 และ 4 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาสาเหตุการตายของหอยที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ปัญหา คณะผู้ทำการศึกษานำโดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน (หัวหน้ภาควิช... more »
By ศรีนรา   created: 02 September 2009 01:04 Modified: 16 April 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(11) มือใหม่หัดขาย ผักสวนครัว

เริ่มทยอยออกมากันบ้างแล้วผลผลิตผักปลอดภัยไร้สารพิษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในรายวิชา 510-191 ฝึกงาน พืชผักสวนครัวผักปลอดภัยไร้สารพิษ ที่ผลิดอกออกผลรอให้ผู้ใหญ่ใจดี-รักสุขภาพ ก่อนกลับบ้านแวะที่แปลงปลูกผักนักศึกษาบริเวณวงเวียนทางข... more »
By ศรีนรา   created: 31 August 2009 10:04 Modified: 16 April 2010 17:29 [ Report Abuse ]

(0) เรื่องเล่าปลายด้ามขวานหาคำตอบเรื่องพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร

สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรมีประเภทใดบ้าง มีผลอย่างไรกับผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเหตุใดการรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่การนำเข้าสารเคมีสำหรับการเกษตรยังคงเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปีปี พ.ศ. 2550 นำเข้า หนึ่งหมื่นห้าพันล... more »
By ศรีนรา   created: 12 August 2009 17:19 Modified: 16 April 2010 17:30 [ Report Abuse ]

(0) แม่ฟ้าหลวงเยือนสงขลานครินทร์

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เดินทางเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร. วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรไกร เพิ่... more »
By ศรีนรา   created: 06 April 2009 22:14 Modified: 07 April 2009 08:47 [ Report Abuse ]