นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

อ่าน: 1505
ความเห็น: 0

มารวมใจถวายพระพร ๘๔ พรรษา มหาราชัน

เศรษฐกิจพอเพียง จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้

 

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความสุขที่เพียงพอ

          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทยมาตั้งแต่วิกฤติทางเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐   จากเหตุการณ์นั้น   พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้พสกนิกรไทยฟันฝ่าวิกฤติ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก

            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนของคนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปโดยยึดหลักทางสายกลาง ความพอเพียงในที่นี้หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ ต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จึงต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร และมีสติปัญญา

            ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่างจากแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติ ในขณะที่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ซึ่งจะใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมเท่านั้น

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ธันวาคม 2554 16:19 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2554 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.13.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ