นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2905
comment: 0

ข้าวโพดหวานสถานีวิจัยท่าเชียด

ข้าวโพดหวานสถานีวิจัยท่าเชียด   ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 544-191
(งานฟาร์มพื้นฐาน) ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ปลูกในพื้นที่ประมาณ  2 ไร่ ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ปลูกพืชหลังนา เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว  ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555
และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 รวมอายุประมาณ 75 วัน มีรสชาติหวาน อร่อย ขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวและจำหน่ายไปหมดแล้ว

 ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกข้าวโพดในครั้งนี้

1. ได้ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชหลังนา

2. เป็นการปลูกพืชเพื่อบำรุงดิน

3. เปลือกสามารถนำไปเป็นอาหารของโคได้

4. สร้างรายได้ให้กับสถานีวิจัยฯ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
สร้าง: 24 พฤษภาคม 2555 15:34 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2555 09:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.105.97
Message:  
Load Editor
   
Cancel or