นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) พันธุ์ไม้ต่างๆ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีสรรพคุณทางยา และคุณประโยชน์หลากหลาย ซึ่งสถานีวิจัยฯ ปลูกไว้เพื่อสนับสนุนงานการเรียน การสอน และบริการแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เช่น ทุเรียนเทศ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จารี ทองสกูล   สร้าง: 28 พฤษภาคม 2556 09:10 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2556 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ดินผสม สถานีวิจัยคลองหอยโข่งเป็นดินผสมพร้อมปลูก มีความร่วนซุยสูง สามารถอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี มีธาตุอาหารครบสูตร เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้นทุกชนิด ผ่านการทดสอบโดยสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จารี ทองสกูล   สร้าง: 27 พฤษภาคม 2553 16:00 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2553 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]