นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2300
ความเห็น: 0

ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 ธ.ค. 2554 ช่วงบ่าย มีกำหนดการดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังทานอาหารเที่ยงที่ม.เชียงใหม่แล้ว

อันที่จริงสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้แจ้งมาก่อนว่าไม่พร้อมต้อนรับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายใน  แต่ก็ได้เยี่ยมชมสำนักงานฯ พบว่า บุคลากรกำลังเคร่งเครียด ไม่พร้อมจะพูดคุยด้วย จึงไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

จากการศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์พบว่า สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง มีการจัดโครงสร้างเป็น 4 งาน ประกอบด้วย

                1. งานประกันคุณภาพการศึกษา

                2. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

                3. งานมาตรฐานควบคุมภายใน

                4. งานบริหารและธุรการ 

 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

M = Mindfulness

ทำงานด้วยจิตวิญญาณ

A = Aspiration

สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น

E = Excellence

สานฝันสู่ความเป็นเลิศ

J = Justification

ชูเชิดความยุติธรรม

O = Originality

ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ค่านิยมหลักนั้น หลายมหาวิทยาลัยใช้ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเพื่อจดจำได้ง่าย แล้วก็หาคำที่มีความหมายดี ๆ มาอธิบาย เช่นเดียวกับค่านิยม "PSU" ของม.อ.ที่ว่า

ค่านิยม

ความหมาย

PSU

ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ

P-Professionalism

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม

2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว

3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S-Social responsibility

1. เป็นที่พึ่ง และชี้นำสังคม

2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน

3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U-Unity

1. มีความรักและสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม

3. ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ธันวาคม 2554 14:26 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2554 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.177.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ