นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1714
ความเห็น: 5

เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC

ตามที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเห็นสมควรให้เชิญคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๔ วิทยาเขต ๑ เขตการศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑ ในวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๒.๐๐ น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๕ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพขอเชิญประชุม ณ ห้อง ๒๑๐ (ถ่ายทอดสัญญาณ CC-TV) สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขต / เขตการศึกษาอื่น ๆ ขอเชิญประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขต / เขตการศึกษานั้น สำนักงานประกันคุณภาพจึงขอเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมดังรายละเอียดด้านล่าง ส่วนวาระที่จัดพิมพ์เป็นอักษรสีแดง จะเผยแพร่ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ศกนี้ค่ะ                

จดหมายเชิญประชุม               

เอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งหมด (อยู่ในรูป Zip file ค่ะ)               

วาระที่ ๑     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑     รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ของมหาวิทยาลัย / กลุ่มสาขาวิชา และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ของคณะ / หน่วยงาน

๑.๒     รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

๑.๓         รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online

๑.๔         รายงานการชี้แจงรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล วันที่ ๑๙ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๑.๕         รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง

๑.๖          รายงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World University - January 2008

๑.๗         ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๔๙

๑.๘     ติดตามการรวบรวมข้อมูลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพื่อเตรียมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบระดับมหาวิทยาลัย (รอบ ๙ เดือน : มิถุนายน ๒๕๕๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

๑.๙          สรุปผลการประเมินการจัดการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

วาระที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

วาระที่ ๓        เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑         แนวทางการพัฒนาการรวบรวมข้อมูล

๓.๒        การจัดทำ E-SAR 

วาระที่ ๔               เรื่องอื่นๆ    (ถ้ามี)

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มีนาคม 2551 10:30 แก้ไข: 15 มีนาคม 2551 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาชม...มาทดสอบไฟล์...เรียบร้อยทุกไฟล์ อย่างนี้เขาเรียกไม่จนมุม...แม้อุโยะ และอิมจัง...ไม่อยู่...น้องพี่ก็หาทางเอาไฟล์ขึ้นในพื้นที่กลางได้...อิ...อิ...
Ico48
panda jane [IP: 192.168.100.112]
15 มีนาคม 2551 16:56
#24806

เป็นวิธีที่ฉลาดหลักแหลมมากเลยค่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นก... ตัว

นกตัวที่ 1 >> ท่านพี่สามารถเอาไฟล์ขึ้น web ได้โดยไม่ต้องรอไอทีของสำนักฯ

นกตัวที่ 2 >> ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ download เอกสารไปอ่านก่อนเข้าประชุมได้ ไม่ฉุกละหุก

นกตัวที่ 3 >> เพิ่มจำนวนคนเข้ามาอ่าน share ของท่านพี่ชนิดที่ counter อาจจะพังได้เลย  ^0^

นกตัวที่ 4 >> จะทำให้คนที่ไม่เคยใช้บริการ share psu ต้องลองเปิดเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น

 ชื่นชมค่ะ ชื่นชม.. วันหลัง ขอเอาไปใช้บ้างนะขอรับ

P จะบอกพี่ว่า "กรรม" มีจริง

เพราะตั้งแต่ตัวเองรับเสื้อ share มา ยังบ่ได้เขียนเลย

ถึงเวลาต้องโทร.ถามพี่เลยเห็นเปล่า พิสูจน์แล้วว่า "กรรม" เกิดจากการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบัน

และต้องขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำในการนำไฟล์ขึ้นนะคะ ปรากฏว่าต้อง login ใหม่ทุกครั้ง

 

และต้องขอบคุณน้อง "เจนวดี" ด้วย ที่ช่วยต่อเติมให้พี่เล็งเห็นประโยชน์ที่ยังคิดไม่ถึงค่ะ

เมื่อวานโหลดผิด

วันนี้โหลดใหม่...อิอิ

ฟังเพลงจากปุ๊น่ะ

กด ฟังเพลง

  • ขอบคุณคะ ทราบแล้วและดึงเอกสารที่แนบมาแล้วคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ