นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 ภาควิชา/คณะ และหน่วยงานจัดการเรียนการสอบ และมหาวิทยาลัยต้องใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือ สกอ. ปี 2553 ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่อยากฝากให้ผู้ร... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2553 13:59 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2553 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ.

SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. ปีการศึกษา 2553 มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. (Internal Quality Assurance = IQA) และตามการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (External Quality Assurance = EQA) 1. ตัวบ่งชี้ปรับเปลี่ยน2. ลดจำนวนตั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย NP   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2553 13:50 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2553 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 มีการประชุม QA Forum ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ IQA มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ค่ะ สกอ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2553 (มิ.ย. 2553 - พ.ค. 2554) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. ยังคงมี 9 องค์ประก... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 10:12 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2553 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(56) การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยประเมิน SAR ปีการศึกษา 2548 ซึ่งล่วงเลยมา 4 ปีแล้ว ตาม พ.ร.บ การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการภายนอก ซึ่งก็คือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สมศ. การประเ... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 26 ตุลาคม 2552 08:52 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2552 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน

ทุก ๆ ปี ช่วงการประเมินสถาบันอุดมศึกษา (ก.ค-ก.ย.) จะมีโอกาสได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประเมินทั้งระดับคณะและสถาบัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ปีนี้ได้แนวปฏิบัติดี ๆ มา 2 เรื่อง คือ ตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกกา... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 02 กันยายน 2552 14:47 แก้ไข: 02 กันยายน 2552 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009)

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2552 QS Quacquarelli Symonds ได้ประกาศ Asian University Rankings 2009 รวม 200 มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก ใช้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับ 9 ตัวบ่งชี้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน และค่าน้ำหนักคือคุณ... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 21 สิงหาคม 2552 16:13 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2552 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ได้เสนอประเด็นที่นำไปสู่การชี้ทิศทางของการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) กำหนดการผ่านมาตรฐานขั้นต่ำเป็นเงื่อนไขของการประเมิน คงต้องมีการให้ความชัดเจนมากขึ้นในประเด็นที่มีผลประเมิน"รอพินิจ&... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 19 พฤษภาคม 2552 10:13 แก้ไข: 19 พฤษภาคม 2552 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 สมศ. ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการสรุปลงในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพ โดยจะนำการบรรยายของ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เรื่อง สภาพของการประเมินคุ... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 18 พฤษภาคม 2552 09:56 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2552 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ผ่านเกณฑ์และผ่านเป้าหมายในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551

เหลือเวลาอีก 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. 2552 จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2551 ถามว่า ขณะนี้ในหน่วยงานของท่านมีตัวบ่งชี้ใดบ้างที่ดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย และหรือยังประเมินเทียบเกณฑ์แล้วไม่ถึง 3 ท่านสามารถขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง? ตอบ ตัวบ่งชี้ที่เป็นเรื่องเกี่... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 26 มีนาคม 2552 16:21 แก้ไข: 26 มีนาคม 2552 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2)

ต่อจากฉบับที่ 1 โดยจะดึงประเด็นที่สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนมาสรุปให้ทราบ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจความหมายได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องจากเอกสารคำชี้แจงทั่วไป1. ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่เป้นจำนวนเต็มสามารถปั... มีต่อ »
โดย NP   สร้าง: 25 มีนาคม 2552 16:21 แก้ไข: 25 มีนาคม 2552 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]