นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 992
ความเห็น: 4

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6)

 

 

     จากบันทึก  การจัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 (5) เมื่อวันอังคารที่  24  มีนาคม  2558 ช่วงเวลา 15.30 - 16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260  อาคาร 2  ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิตได้มอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน   ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทพัฒนางานทั่วไป

มอบเงินรางวัล  3,000 บาท

เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์

นำเสนอโดย : รศ.สุธา  วัฒนสิทธิ์  
                   (ดร.ปรัชญาพร  เอกบุตร และคุณเบญจมาศ  เฉลิมวงค์  รับแทน)

                  ภาควิชาสัตวศาสตร์

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทพัฒนางานทั่วไป

มอบเงินรางวัล  2,500 บาท

เรื่อง :  ความปลอดภัยทางด้านอาหารผักริมรั้ว ตลาดเกษตร ม.อ.

นำเสนอโดย :  นางสาวเขมินี  ทองมา

                    กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพัฒนางานทั่วไป

มอบเงินรางวัล  2,000 บาท

เรื่อง : การทำรถเข็นจ่ายตลาดจากเก้าอี้เลคเชอร์

นำเสนอโดย : นายจิราวุฒิ  ขุนนุ้ย  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

                   และนายอิสเรจ บุญมณี  กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ    

 

 

รางวัลผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประเภทพัฒนางานทั่วไป

จำนวน  7 ผลงาน

มอบเงินรางวัล  500 บาท

 

เรื่อง :  ประเมินความเสี่ยงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อการเกิดอุบัติภัย
              ในห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์

นำเสนอโดย : นายนพรัตน์  แท่นมาก (คุณรัตนา  โพชะเรือง  รับแทน)

                   ภาควิชาวาริชศาสตร์

 

เรื่อง :  ความก้าวหน้าการปลูกปาล์ม  เปรียบเทียบเชิงการค้า 8 สายพันธุ์

นำเสนอโดย  : นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง  และนายธีรภาพ  แก้วประดับ

                    กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

 

เรื่อง : การลดต้นทุนโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ

นำเสนอโดย : นายพงศ์เทพ  ศรีเอียด (นายอิสเรจ  บุญมณี  รับแทน)

                   กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 

เรื่อง : ลดกระดาษ...ลดเวลา...ลดค่าโทร

นำเสนอโดย : นางสาวมาริสา  รอดรัตน์

                   ภาควิชาธรณีศาสตร์

 

เรื่อง : เครือข่ายเกษตรกร

นำเสนอโดย :  นางสาวกาญจนา  อุไรรัตน์

                     กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 

เรื่อง : ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

นำเสนอโดย :  นางจิราภรณ์  คงสุข

                    หน่วยวิจัย

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ทุกผลงานที่ได้พัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

ขอบคุณภาพ: คุณวิไลลักษณ์  สิงขรัตน์  คุณมะลิ  นิลสุวรรณ
                   และคุณสกนธ์  รัตนโกศล

สร้าง: 01 เมษายน 2558 09:40 แก้ไข: 03 เมษายน 2558 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีใจกับท่านที่ได้นำผลงานที่ได้พัฒนางาน ปรับปรุงมาตลอด ขึ้นสู่เวทีคุณภาพของคณะฯ ค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

Ico48
anni (Recent Activities)
02 April 2015 08:07
#102565

ทุกคนที่นำเสนอผลงานในครั้งนี้ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยมจริงๆ จากสายตาคนนอก (คณะ) ครับ

 

คณะนี้มีของดีเยอะมาก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ