นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 809
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

 

 

 

          ตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด 5 ปี/ ครั้ง นั้น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  4 แบบ ดังนี้

  1. ประเมินแบบ Desktop Assessment (1) จำนวน 90 % ของหลักสูตรทั้งหมด  จัดส่งเล่มรายงาน SAR ไปยังคณะกรรมการประเมิน โดยไม่มีการตรวจเยี่ยมหลักสูตร
  2. ประเมินแบบ Site Visit (2) จำนวน 10% ของหลักสูตรทั้งหมด โดยคณะเลือก 1 หลักสูตร ให้กรรมการจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินและตรวจเยี่ยมหลักสูตร
    (ในปีการศึกษา 2558 เป็นกรรมการภายในมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2559  เป็นกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย)
  3. ประเมินภายนอกโดยกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย (3)  หลักสูตรที่ผ่านการ Site Visit ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จะเข้ารับการประเมินโดยกรรมการประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุกหลักสูตรต้องรับการประเมินในรอบ 5 ปี
  4. ประเมินแบบ Inter โดยกรรมการจาก AUN(4) ในรอบ 5 ปี หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
    ควรรับการประเมินโดย AUN Inter คณะละ 1 หลักสูตร

 

ตัวอย่าง  แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปี 

 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่ประเมิน 

Desktop Assessment (1) 

 

Site visit

(2) 

ประเมินภายนอก 

โดยกรรมการ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(3) 

ประเมิน Inter

โดยกรรมการ 

จาก AUN

(4) 

1. หลักสูตร...........A.............

2560

2561

2558

2559

2562

2. หลักสูตร...........B.............

2558

2561

2559

2560

 

3. หลักสูตร...........C(Inter)...

 

2558,
2559

2560

2561

2562

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2559 11:00 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2559 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.187.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ