นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2551

ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการภาควิชา/ หน่วยงานนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.และวันอังคารที่ 31 มีนาคม ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 11 มีนาคม 2552 08:59 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Web

ตั้งแต่ปี 2004 มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Web หรือที่เรียกว่า Webometrice Ranking ของมหาวิทยาลัยประมาณ 16,000 แห่งทั่วโลก โดยมีการจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี โดยการจัดลำดับล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม และกรกฎาคม 20... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2551 09:54 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2551 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การกำหนดค่าน้ำหนักองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2550

จากที่มีผู้สอบถามเรื่องการกำหนดค่าน้ำหนักองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2550 ซึ่งการกระจายน้ำหนักมีดังนี้การกระจายน้ำหนัก1. กรณีที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นจุดเน้นคือ องค์ประกอบที่ 2 และ 4 ให้แบ่งน้ำหนักตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะออกเป็น 60:40 (... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 04 สิงหาคม 2551 08:18 แก้ไข: 03 กันยายน 2551 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ 3

ติดตามผลการประเมินการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 การนำเสนองานของหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งมีด้วยกัน 6 เรื่องในการนำเสนอ ในการเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 46 คน คิดเป็น8... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 03 เมษายน 2551 16:53 แก้ไข: 03 กันยายน 2551 08:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 (2)

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่สองค่ะ และในวันนี้เป็นการนำเสนอของภาควิชา และฝ่ายวิจัยและบริการ มีด้วยกัน 10 เรื่องค่ะ มีดังนี้ เรื่องที่ 7 ระบบการช่วยสอนทางการปฏิบัติการของวิชาต่าง ๆภาควิชา: ภาคว... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 31 มีนาคม 2551 17:24 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 (1)

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพปีการศึกษา 2550ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มี.ค. 51 และวันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 51 ณ ห้องประชุม 122 ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 51 เป็นวันแรกของการนำเสนองาน ซึ่งท่านคณบดี กล่าวเปิดงานนำเสนองานในครั้งน... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 31 มีนาคม 2551 16:39 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) วงจร PDCA-P

วงจร PDCA-P เป็นวงจรที่ผลักดันให้งานทุกอย่างมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับของการดำเนินงานP-Plan หมายถึง การระบุแนวทางการดำเนินงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์หรือ แผนการดำเนินงาน (อาจเป็นแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท) แผนปฏิบัติการ แผนอื่น ๆD-DO หมายถึง การลงมือปฏิบั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 25 มกราคม 2551 17:24 แก้ไข: 31 มกราคม 2551 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]