นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน, 1-2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า กำหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 08:45 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557

ตามที่ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR ระดับหลักสูตร)" เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้แจ้งกรอบเวลาการเก็บ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 15 มิถุนายน 2558 15:23 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2558 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ประสานสุข วิลล่า รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ โดยมีผู้บริหารเข้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2558 09:00 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2558 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(7)

การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 16 เมษายน 2558 10:06 แก้ไข: 27 เมษายน 2558 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6)

จากบันทึก การจัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5)เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ช่วงเวลา 15.30 - 16.00 น.ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิตได้มอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานทุกท่านดังนี... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 01 เมษายน 2558 09:40 แก้ไข: 03 เมษายน 2558 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5)

การจัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ช่วงเวลา 15.30 - 16.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2หลังจากการนำเสนอผลงานทั้ง 13 ผลงานแล้ว ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิตได้มอบรางวัลแ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 31 มีนาคม 2558 16:25 แก้ไข: 31 มีนาคม 2558 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(4)

จากบันทึกเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ: http://www.natres.psu.ac.... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2558 15:40 แก้ไข: 31 มีนาคม 2558 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(3)

การจัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม 4 ผลงาน และผลงานประเภทพัฒนางานทั่วไป 9 ผลงาน ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 25 มีนาคม 2558 16:35 แก้ไข: 31 มีนาคม 2558 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(2)

เวทีนำเสนอผลงานตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมจำนวน 4 ผลงาน และพัฒนางานทั่วไปจำนวน 9 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 10 ท่าน ผู้... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 19 มีนาคม 2558 09:19 แก้ไข: 19 มีนาคม 2558 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร

ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ตามประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น ได้รับแจ้งจากรองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เรื่องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนกา... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 11 มีนาคม 2558 10:45 แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]