นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรครั้งที่ 4&... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 13 ธันวาคม 2556 10:40 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2556 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) (ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2556 11:27 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2556 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4” ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2556 13:40 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2556 13:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4

การเตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการจัดช่วงงานประเพณ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2556 11:43 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2556 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย สภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4” ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2556 14:54 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2556 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2556 ณ Sentido Graceland Hhaolak Resort and Spa อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว และเปตอง เข้าร่วมกลุ่มที่ 4 แนวทางการนำ Best Practice ไป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 30 ตุลาคม 2556 15:06 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2556 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(2)

หลังจากพิธีมอบ PSU Quality Award ประจำปี 2556 เป็นการบรรยายเรื่อง "แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี" โดย รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ โดยมีเนื้อหาคือ 1. มโนทัศน์ของแนวปฏิบัติที่ดี 2. ทิฏฐิในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี 3. แนวทางการพัฒนาและนำเสนอ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 กันยายน 2556 09:24 แก้ไข: 26 กันยายน 2556 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(1)

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เวลา 09.00 - 12.30 น. คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 จำนวน 7 ท่าน คือ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน(รศ.อรัญ งามผ่องใส) คุณวรภ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 25 กันยายน 2556 13:40 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 13:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การขับเคลื่อน Best Pratices ในองค์กร

การบรรยายเรื่อง "ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ/ หน่วยงานและการต่อยอด Best Practices" โดย รศ.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 23 สิงหาคม 2556 08:40 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2556 08:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 9 และ องค์ประกอบที่ 97

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประเมิน สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ คือ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะฯ มีการควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2556 09:14 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]